Van leerling naar student

Het Da Vinci College biedt een breed scala aan voorlichtingsactiviteiten. Uiteraard stemmen wij ons aanbod graag af op wat jouw leerling nodig heeft om te gaan kiezen. Wij horen dat graag van jou.

Ons aanbod per leerjaar voor leerlingen, ouders, decanen en mentoren en docenten van het vo

Voor eerste en tweede jaars leerlingen:

In overleg tussen vo school en het Da Vinci College kan er een activiteit geprogrammeerd worden.

Voor derdejaars leerlingen:

 • Deelname aan Windroos lob programma (vanaf medio april/ mei)
 • Gastlessen op verzoek
 • Sectorspecifieke voorlichting op aanvraag
 • Open dagen: welkom op alle locaties van het Da Vinci College
 • Informatie en voorlichting over onze opleidingen op voorlichtingsmarkten georganiseerd door de middelbare scholen 

Voor vierdejaars leerlingen:

Voor ouders:

 • Voorlichting op jouw school over het Windroosprogramma
 • Voorlichting tijdens ouderavonden op de school van je zoon of dochter over de overstap van de middelbare school naar het mbo
 • Voor ouders van niet-westerse afkomst: ouderavonden over interculturalisatie op het Da Vinci College

Voor decanen, mentoren en docenten:

 • Het Da Vinci College zoekt graag onderwijskundige aansluiting met scholen in de regio. Denk aan een goede aansluiting van aanpak lob, een bijdrage leveren aan lob-activiteiten op jouw school, maar ook in de ontwikkeling, aanpak en uitvoering van keuzevakken of extra vakken is er veel mogelijk
 • Eén of twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor decanen en mentoren
 • Via de mail of nieuwsbrief houden wij je regelmatig op de hoogte van nieuwe opleidingen en de laatste ontwikkelingen
 • We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden met je te bespreken
 • Docenten, mentoren, decanen zijn uiteraard ook altijd welkom op het Da Vinci College; in overleg maken we een programma op maat
 • Heb je vragen of wil je meer informatie? (over bijvoorbeeld doorstroom, voorlichting, overstap, toelating en instroom) neem dan contact op met onze contactpersonen voor het Vo

Contactpersonen
Rob Gitz en/of Nicolette Groenhart.