Van leerling naar student


Keuzemenu's in de voorlichting

Menu’s voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

 • voor tweedejaars: ‘spelenderwijs je kwaliteiten leren kennen’, de loopbaanspellen
 • voor derde- en vierdejaars: project 'Windroos'
 • voor derde- en vierdejaars: ‘een dagje mbo’, meelopen op het mbo
 • voor derde- en vierdejaars: voorlichtingsmarkten (AOB/Compaz en in Ridderkerk)
Menu’s voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs
 • voor ouders van tweedejaars: op aanvraag verzorgt het Da Vinci sectorspecifieke voorlichting
 • voor ouders van vierdejaars: een themabijeenkomst over het belang van loopbaankeuzes en kiezen met een puberbrein (door een externe spreker op het Da Vinci College)
 • voor ouders van vierdejaars: op aanvraag verzorgt het Da Vinci College voorlichting over de overstap van het vo naar het mbo
 • voor ouders van niet-westerse afkomst: specifieke ouderavonden in het kader van interculturalisatie op het Da Vinci College
 • voor ouders van aankomende Da Vinci-studenten én betreffende leerlingen zelf: informatieavonden voor (reeds ingeschreven) aankomende Da Vinci-studenten op het Da Vinci College
Menu’s voor decanen
 • de jaarlijkse decanendag
 • de nieuwsbrief van het Da Vinci College
 • werkbijeenkomsten in de samenwerkingsverbanden
menu’s voor alle geïnteresseerden in het Da Vinci College
 • Informatiemiddagen: tussen februari en juni elke derde donderdag van de maand van 16.00 -18.00 uur