Vakantieregeling zomervakanties OP/OPG

Uit reacties van collega’s merken we dat er bij sommige teams toch nog onduidelijkheid is over het werken door personeel in de eerste en laatste week van de 7 weken studenten-zomervakantie.

Hoe zit het nu precies?

 

In de vakantieregeling 2015 – 2016 staat:

  • Studenten van het Da Vinci College hebben 7 weken zomervakantie, het onderwijzend personeel (OP/OPG) heeft altijd 6 weken.
     
  • OP/OPG werkt 5 werkdagen langer door dan er studenten in huis zijn. Gebruikelijk is om in week 29 (afronding cursusjaar) en week 35 (opstart nieuwe cursusjaar) een deel van de week  te werken. Teams beslissen zelf op welke  5 dagen in week 29 en week 35 er wordt gewerkt (3-2, 2-3,1-4,etc.).
     
  • Teams gaan pas met vakantie als alle gegevens voor het roosterproces nieuwe cursusjaar tijdig en correct zijn aangeleverd en het vorige cursusjaar helemaal is afgerond. Domeinleiding bewaakt dit.

Vrijdag 28 augustus 2015 is de gemeenschappelijke opening van het schooljaar voor het gehele personeel.

Het team bepaalt dus in onderling overleg welke medewerker wanneer het best inzetbaar is in week 29 en 35. Uitgangspunt is dat de afronding en opening van het schooljaar goed geregeld wordt. Het kan dus zo zijn dat enkele teamleden al meteen in week 29 op vakantie gaan en de gehele week 35 werken terwijl andere teamleden nog 4 dagen in week 29 doorwerken en pas op de openingsdag in week 35 starten. (Deeltijders naar rato.)

Bel ons Mail ons