Uitwisselingsproject met Amerikaanse collega’s

Evenals vorig jaar bestaat de mogelijkheid mee te doen met dit uitwisselingsproject. Er waren toen een aantal geïnteresseerde collega’s, helaas is het niet gelukt een match te maken, dit kwam doordat er te laat gereageerd is op de oproep.
Als je het leuk lijkt hier aan mee te doen, wees er dan snel bij!

Praktisch:

Het DVC stelt in totaal 4 plekken ter beschikking voor het uitwisselingsproject met Amerika. Docenten komen in aanmerking voor een stageplaats onder een aantal voorwaarden:

- De stage moet tot een aantoonbaar resultaat leiden waar het team achter staat en dus de meerwaarde van inziet.

- De stage van 2 weken valt voor een deel samen met de vakantie van de docent. Hier staat geen compensatie tegenover.

- Als tegenprestatie moet de docent bereidt zijn de gast uit Amerika 2 weken te huisvesten in eigen huiselijke kring.

- De docent die hier naar toe komt loopt een week mee met jou eigen werk (kan wellicht ook les geven/ gastcolleges)

- De lesuitval die mogelijk veroorzaakt wordt moet binnen het team of anderszins opgelost worden.

Of het eindoordeel c.q. het verzoek aan de voorwaarde voldoet is aan domeinleiding. Als dat het geval is zal uit centrale middelen € 800 ter beschikking gesteld worden als tegemoetkoming voor de reis- en verblijfkosten.

Als er meerdere aanvragen binnen komen zal vanuit HR gekozen worden voor een gelijke verdeling over de domeinen.

Meer informatie over de inhoudelijke kant van dit uitwisselingsproject is op te vragen bij André Schoonhoven shn@davinci.nl

 

Bel ons Mail ons