Uitdagend techniekonderwijs is de toekomst.

Ruim 80 vakdocenten van het vmbo en mbo waren op 12 november vrij geroosterd om in te  gaan op de uitnodiging van Top Techniek in Bedrijf ( TIB).

Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en verschillende branche organisaties, bouw, wonen en interieur (BWI), installeren en energie(PIE) mobiliteit en transport ( M&T) en docenten rekenen en taal gaven ze vorm aan de inspirerende studiemiddag. in de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht.

 TIB, het samenwerkingsverband tussen vmbo scholen in de regio Zuid- Holland Zuid het Da Vinci College en Metalent,  had het  thema  ‘Elkaar kennen =leren van elkaar’ gekozen voor deze middag.. In het gevarieerde  programma  was veel ruimte om elkaar echt te ontmoeten . Centraal stonden de ontwikkelingen op de vakgebieden en op de gedeelde passie voor techniekonderwijs . Wat  men zonder twijfel met elkaar eens is ;  jonge technici, dus uitdagend techniekonderwijs is de toekomst.

Maatschappelijk belang

Zo schetste Marco de Lange,  programmamanager arbeidsmarkt van de gemeente Dordrecht en lid van de stuurgroep TIB,  het  belang van de samenwerking vmbo-mbo en hbo in maatschappelijke thema’s zoals Duurzaamheid, waterbeheer, veiligheid en veranderingen. Een samenwerking waar  ook jongeren direct van profiteren omdat in de regio mooie banen in de maritieme sector beschikbaar zijn. De gemeente staat hierin niet langs de zijlijn maar draagt actief bij aan ‘kennis maken en ontmoeten’ door het initiëren van activiteiten voor verschillende groepen zoals  ‘Techniek doc’ voor basisschoolleerlingen en scholingsmogelijkheden voor docenten.

Investeren in technologie

‘Motiveren…eerst relatie , dan prestatie ‘ bracht Marian Luyten, adjunct directeur Drechtsteden College, in.  Tijdens de middag werd duidelijk dat dit geldt voor jongeren, maar ook voor docenten.  De grenzen van de branche vervagen en men realiseert zich dat het onderwijs een antwoord moet zijn op vragen vanuit het bedrijfsleven. Herbezinnen en het onderwijs blijvend ontwikkelen terwijl de wereld gewoon doordraait, is een hele klus. Dit vraagt om een goede samenwerking, gestoeld op realistische, haalbare ambities. Altijd op zoek naar een meerwaarde voor alle partijen en gekoppeld aan het gezamenlijke doel om jongeren te motiveren en op te leiden voor techniek.

Afspraken en vervolg

Wat is het uiteindelijke resultaat van de middag en heeft de studiemiddag gebracht waarvoor de docenten waren gekomen ?  Onderwijsdoelen , dus ook techniekonderwijs vmbo-mbo,  horen  op tijd geëvalueerd te worden. Door de samenstelling van het gezelschap en de inhoud van het programma hebben de aanwezigen het huidige techniekonderwijs ter discussie gesteld en ontwikkelingen besproken.

 Met elkaar over de inhoud van het vak en het techniekonderwijs te spreken,  werd als zeer zinvol ervaren. Men realiseert zich dat met elkaar optrekken onvermijdelijk maar ook leuk is. Kortom een aantal docenten  en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben elkaar zeker gevonden. Om te voorkomen dat deze relatie verwaterd in de waan van de dag,  neemt  de werkgroep ‘professionalisering van TIB’ het initiatief en gaat deze samenwerking verder organiseren en ondersteunen.  Het thema van de studiemiddag ‘ Elkaar kennen = leren van elkaar’  blijkt een realiseerbaar uitgangspunt te zijn, want het is  door TIB en de aanwezigen geconcretiseerd  in een realistische en kansrijke samenwerkingen.

Bel ons Mail ons