Trainingen rekendidactiek

Training Rekenen; Didactiek domein getallen
20 november 2014
13.30-17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Connes

Training van een dagdeel waarin inzicht wordt gegeven in verschillende didactische visies in het rekenonderwijs. Daarnaast wordt de didactiek voor het domein getallen behandeld:

 • Opbouw van de leerlijn getallen.
 • Didactische hulpmiddelen en modellen (bijvoorbeeld rijgen, splitsen, handig rekenen, MAB materiaal).
 • Foutenanalyse. Welke fouten worden door studenten gemaakt? Waarom maken ze die fout? Hoe steek je in met de uitleg?
 • Hoe kun je stimuleren dat studenten hun rekenkundig inzicht verbreden? Welke vragen kun je stellen?

De training is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse lespraktijk en directe toepasbaarheid.

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.


 

Training Rekenen; Didactiek domein verhoudingen
27 november 2014
13.30- 17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Sensa

Training van een dagdeel waarin de didactiek voor het domein verhoudingen wordt behandeld. Hierin komt aan de orde:

 • Opbouw van de leerlijn verhoudingen, breuken en procenten.
 • Didactische hulpmiddelen en modellen (verhoudingstabel, breukenstokken, pizza’s, procentenstrook).
 • Foutenanalyse. Welke fouten worden door studenten gemaakt? Waarom maken ze die fout? Hoe steek je in met de uitleg?
 • Hoe kun je stimuleren dat studenten hun rekenkundig inzicht verbreden? Welke vragen kun je stellen?
 • Eigen rekenkundige kennis van domein verhoudingen wordt uitgebreid.

De training is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse lespraktijk en directe toepasbaarheid.

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.


 

Training Rekenen; Didactiek domein meten en meetkunde
4 december 2014
13.30- 17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Dimos

Training van een dagdeel waarin de didactiek voor het domein meten en meetkunde wordt behandeld. Hierbij komt aan de orde:

 • Opbouw van de leerlijn meten en meetkunde.
 • Didactische hulpmiddelen en modellen (o.a. voor oppervlakte en inhoud berekenen).
 • Praktische les ideeën, gebruik van (dagelijks) materiaal.
 • Hoe kun je stimuleren dat studenten hun rekenkundig inzicht verbreden? Welke vragen kun je stellen?
 • Eigen rekenkundige kennis van domein meten en meetkunde wordt uitgebreid.

De training is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse lespraktijk en directe toepasbaarheid.

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.


 

Training Rekenen; Didactiek domein verbanden
18 december 2014
13.30- 17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Dimos

Training van een dagdeel waarin in het eerste deel didactiek voor het domein verbanden wordt behandeld:

 • Opbouw van lesstof domein verbanden.
 • Les ideeën en didactische hulpmiddelen.
 • Hoe kun je stimuleren dat studenten hun rekenkundig inzicht verbreden? Welke vragen kun je stellen?
 • Welke tabellen en grafieken kom je tegen in het dagelijks leven en hoe zet je deze in?

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.


 

Training Rekenen; Effectieve examenvoorbereiding
8 januari 2015
13.30- 17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Connes

In deze training van een dagdeel wordt aandacht besteed aan het efficiënt aanleren van de vaardigheden ‘het maken van een model aan de hand van een realistische situatie’, ‘het lezen en analyseren van een opgave’, ‘nauwkeurig werken’ en ‘snel werken’ en:

 • Wat wordt er nu precies van leerlingen gevraagd in het examen? Dit wordt bekeken aan de hand van de syllabus en voorbeeldexamens.
 • Hoe breng je functioneel rekenen in de les? Wat is een goede functionele opgave? Hoe kun je die (eenvoudig) zelf maken? Een concreet product van de cursus in een voorraadje functionele opgaven voor in de les.
 • Onderzoek in hoeverre methode aansluit bij de rekeneisen en welke extra materialen ingezet moeten worden.

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.


 

Training Rekenen; Differentiatie, omgaan met verschillen in de rekenles
22 januari 2015
13.30- 17.00 uur
Leerpark, Arcobaleno, zaal Sensa

In deze training van een dagdeel wordt aandacht besteed (gezamenlijk) aan efficiënte werkvormen en lesinrichting. De studentendoelgroep is zeer divers wat betreft rekenvaardigheden en de geboden lestijd is beperkt. Het is bij rekenonderwijs van belang dat de docent persoonlijke begeleiding biedt bij het aanleren of aanscherpen van rekenvaardigheden. Er wordt gezocht naar een modus om de les dusdanig in te richten dat er zo efficiënt mogelijk de juiste aandacht wordt gegeven aan de studenten, op hun eigen niveau, met als doel een verbeterde rekenvaardigheid.  Gebruik wordt gemaakt van ervaringen van docenten van andere scholen, alsmede theorieën.

Aan de orde komen onder andere:

 • Hoe ga je om met de enorme verschillen in rekenvaardigheid tussen studenten?
 • Hoe kun je binnen een klas werken met niveaugroepen?
 • Hoe houd ik voortgang bij zonder al te veel tijdinvestering?
 • Hoe krijg ik studenten aan het werk?
 • Hoe houd ik studenten gemotiveerd?

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar: https://connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je Mydavinci wachtwoord.

Bel ons Mail ons
Home Sluiten