Toelatingseisen voor het mbo

Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding.

Toelatingseisen entreeopleiding (voorheen niveau 1)

Om een entreeopleiding te volgen, moeten leerlingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;

 • de leerling is op 1 augustus minimaal 16 jaar.

Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma; 

 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;

 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen;

 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;

 • je hebt een afgeronde niveau 1 opleiding (Entree) in de branche waarin je wilt doorleren;

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;

 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo; 

 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo; 

 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;

 • je hebt een afgeronde niveau 2 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;

 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling. 

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

Om de specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Toelatingseisen havo/vwo-leerlingen

Een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 geeft toelating tot leerjaar 1 van een niveau 3/4 opleiding.
Voor studenten havo/vwo met een diploma kunnen wij in sommige situaties een speciaal kort durend maatwerktraject aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Aanvullende eisen

In het algemeen geldt dat je voor het volgen van een bbl opleiding als werknemer in dienst moet zijn bij een leerbedrijf en in het bezit bent van een arbeidscontract.

Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Laat je hierover informeren bij het Servicecentrum Opleidingen

Bel ons Mail ons
Home Sluiten