Toelatingseisen Niveau 2 (basisberoepsopleiding)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:
  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

  • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma; 

  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;

  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen;

  • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;

  • je hebt een afgeronde niveau 1 (Entree) opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;

Aanvullende eisen

In het algemeen geldt dat je voor het volgen van een bbl opleiding als werknemer in dienst moet zijn bij een leerbedrijf en in het bezit bent van een arbeidscontract.

Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Laat je hierover informeren bij het Servicecentrum Opleidingen

Bel ons Mail ons
Home Sluiten