Toelatingsbeleid

Het Da Vinci College is een gastvrije en toegankelijke school. We verwelkomen je graag als nieuwe student. We ondersteunen je graag bij het maken van de keuze welke opleiding goed bij je past en respecteren de keuze die je maakt. De Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ is van kracht. Dat betekent dat je recht hebt op toelating op de opleiding van je eerste keuze[1] als je:

 1. voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen; én
 2. je je vóór 1 april (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt; én
 3. je deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten.

Tip: bekijk dit door de overheid gemaakte filmpje!  

Om deze iframe te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.

In dit document nemen we samen de verschillende stappen met je door van aanmelding tot definitieve inschrijving.

Stap 1: waar moet ik aan voldoen?

Wettelijke eisen:

Als je weet welke opleiding je bij het Da Vinci College wil gaan volgen, controleer dan of je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor die opleiding.

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • een bewijs van het afronden van 3 leerjaren havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entreeopleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

Mogelijke aanvullende eisen:

Sommige opleidingen (zoals bij Art & Design en Sport & Bewegen) kennen aanvullende toelatingseisen. Alle toelatingseisen lees je terug op de opleidingspagina’s op onze website www.davinci.nl, óók de aanvullende. Je vindt daarnaast informatie op welke manier we testen of je aan die eventuele aanvullende eisen voldoet.

Opleidingen met beperkte capaciteit:

Het Da Vinci College kan opleidingen aanbieden met een maximum aantal opleidingsplaatsen. Dit aantal kan worden vastgesteld op basis van het aantal beschikbare stageplekken of op de kans van het vinden van werk, maar ook omdat er fysiek niet meer ruimte is om meer studenten toe te laten. Het Da Vinci College kent de plaatsen toe op volgorde van aanmelding. Daarbij reserveren wij een aantal plekken voor onze interne doorstromers. Mocht er vanuit de interne doorstroom niet volledig gebruik gemaakt worden van die mogelijkheid, dan vallen deze plaatsen vrij voor de externe aanmeldingen op volgorde van aanmelding. Je ontvangt na aanmelding bericht of je in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Mocht er helaas geen plek voor je zijn, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief. Je vindt op de opleidingspagina op onze website of jouw opleiding van keuze ook zo’n ‘numerus fixus’ heeft.

Verklaring omtrent gedrag:

Bij een groeiend aantal opleidingen vragen de stagebedrijven waar je tijdens je opleiding stage zal lopen om een zogenaamde ‘Verklaring omtrent gedrag’, ook wel de VOG genoemd. Wees je er bewust van dat je een opleiding niet met succes zal kunnen afronden zonder stage te lopen. Als je twijfelt of je een VOG zal krijgen, doe dan de test op watdevog.nl. Verwacht je geen VOG te verkrijgen? Geef dit dan aan tijdens het intake-gesprek.

Stap 2: meld je aan!

Meld je vóór 1 april (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aan voor je opleiding van keuze. Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? Meld je dan toch aan! Het Loopbaancentrum van het Da Vinci College helpt je graag bij het maken van een keuze.

Als je je aanmeldt na 1 april heten we je ook van harte welkom bij het Da Vinci College, maar het verschil is dat je niet meer automatisch toelatingsrecht hebt op de opleiding van je eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om je in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding.

Meld je je aan voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar start, bijvoorbeeld voor een opleiding die op 1 februari start? Dan geldt de aanmelddatum van 1 april niet. Je moet uiteraard wel voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen én deelnemen aan de intake-activiteiten.

Stap 3: je neemt deel aan de intake-activiteiten!

Jij wil ongetwijfeld zeker weten dat de opleiding van je voorkeur écht bij je past. Wij willen jou graag beter leren kennen. Daarom stelt het Da Vinci College twee intake-activiteiten verplicht:

 1. Het intake-gesprek: als wij je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intake-gesprek. We streven ernaar je binnen twee weken een uitnodiging te sturen. In de meeste gevallen krijg je na dit gesprek van ons Loopbaancentrum studiekeuzeadvies.Het studiekeuzeadvies heet niet voor niets een advies. Als je ons advies negeert, maar wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, dan word je op grond van het toelatingsrecht geplaatst op de opleiding van je eerste keuze. Wil je meer advies bij het bepalen van je keuze? Geef dit dan aan tijdens het gesprek. Ben je zonder enig tegenbericht niet verschenen op het intake-gesprek, dan vervalt je recht op automatische toelating tot de opleiding van je eerste keuze en kunnen we op zoek gaan naar een alternatief. In de meeste gevallen onderteken je na het intake-gesprek de zogenaamde onderwijsovereenkomst[2]. Ben je nog minderjarig? Dan moet ook één van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Je bent nu voorwaardelijk geplaatst!
 2. Het introductieprogramma: de tweede verplichte intake-activiteit is dat je het introductieprogramma van je nieuwe opleiding bijwoont. Hier maak je onder meer kennis met je nieuwe docenten, je mede-studenten en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je wordt hier apart schriftelijk voor uitgenodigd.

Als je niet deelneemt aan de verplichte intake-activiteiten vervalt je recht op automatische toelating op de opleiding van je eerste keus.

Stap 4: welkom bij het Da Vinci College!

Je voldoet aan de vooropleidingseisen en hebt deelgenomen aan de verplichte intake-activiteiten? Gefeliciteerd, je bent definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College! We wensen je veel succes en plezier met je nieuwe opleiding!

Weigering:

Niet in alle gevallen kun je een opleiding beginnen bij het Da Vinci College. Er kunnen bijzondere redenen zijn dat je niet zal worden ingeschreven. Deze weigeringsgronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • je bent niet-kwalificatieplichtig én je hebt voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop je nog stond ingeschreven;
 • je hebt al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • je hebt zoveel ondersteuning en/of aanpassing nodig in verband met een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • je bent een gevaar voor jezelf of anderen in het beroep waarvoor je wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

Niet toegelaten?

Ben je niet toegelaten tot de opleiding die je wilde volgen? Dan kun je daarover een bezwaar indienen. Het Da Vinci College heeft een Bezwarencommissie Toelating voor deze situatie ingesteld. Hier kun je op laagdrempelige wijze gebruik van maken. Stuur je bezwaar schriftelijk naar de Bezwarencommissie Toelating, postbus 1184, 3300 BD te Dordrecht of per e-mail naar bestuurssecretariaat@davinci.nl.

Het Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College vastgesteld op 30 januari 2018, na instemming door de Studentenraad op 25 januari 2018 en door de Ondernemingsraad op 23 januari 2018.


[1] het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.

 

[2] Heb je een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat je aan extra begeleiding/ondersteuning nodig hebt tijdens je opleiding.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.