Belangstelling voor regionaal maritiem onderwijs is groot

Op donderdag 17 oktober jl. kwamen ruim 80 vertegenwoordigers uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs samen bij Damen Shipyards Hardinxveld tijdens een informatiebijeenkomst over maritiem technisch onderwijs voor jongeren en werknemers van bedrijven in de regio. Goede scholing gericht op de maritieme sector is in het gebied tussen Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Gorinchem en omstreken hard nodig.

 

Bedrijven zoeken bekwaam personeel en hebben zowel werk- als opleidingsplaatsen vacant. Ingegeven door deze prangende vraag uit het werkveld, startten de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek, STC Group en ROC Da Vinci College, onder aanmoediging van Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam, recent een samenwerking.
Astrid Kee, lid College van Bestuur STC Group, presenteerde namens de drie scholen de mogelijkheden voor zowel regulier maritiem onderwijs als maatwerk scholing.

 

                

Bestuurder STC, Astrid Kee, sprak namens betrokken scholen                         Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam is dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de                                                                                                                                    bedrijven en de bereidheid tot samenwerking van de scholen op het maritieme vlak.  

Middelbaar onderwijs
Aan de hand van stellingen werd de opinie van het publiek op een aantal thema’s gepeild. Op de stelling ‘het vmbo is het voorportaal van de maritieme techniek’ gingen vele groene briefjes de lucht in. Astrid Kee beaamt de mening van het publiek. Zij vertelt: “Hoe eerder studenten kennismaken met de maritieme sector, hoe beter de beeldvorming en hoe groter de instroom. Voor het bedrijfsleven, de vmbo-scholen, en zelfs de basisscholen, ligt er een schone taak om de kinderen van nu alvast warm te laten lopen voor de scheepsindustrie.”
Gilde Vakcollege Techniek pakte deze taak samen met STC Group al op en biedt vanaf schooljaar 2020-2021 haar scholieren de uitstroomrichting Maritiem & Techniek aan. De verwachting is dat de jongeren die een diploma behalen in deze uitstroomrichting ook in hun keuze voor een vervolgopleiding de maritieme kant zullen kiezen.

                

Bezoekers geven hun mening op de stellingen                                                  "De maritieme industrie heeft het onderwijs hard nodig." zo sprak de heer Kommer Damen. 

Beroepsonderwijs  
Een goede doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo is voorwaardelijk voor een soepele instroom van onder andere bbl-studenten scheepsbouw of scheepsmetaalbewerking. Bedrijven hebben echter niet voldoende aan de aanwas vanuit middelbare scholen. Ook zij-instromers zijn een belangrijke doelgroep, vertelden meerdere ondernemers. Met de grote diversiteit in achtergrond van deze doelgroep zijn zogenaamde hybride klassen, het combineren van opleidingsniveaus en studierichtingen binnen lessen, onvermijdelijk. STC Group en Da Vinci College benadrukten de bereidheid om hier gezamenlijk met het bedrijfsleven een oplossing voor te vinden. Daarnaast presenteerden de onderwijsinstellingen een keur aan los af te nemen business modules die vanuit het Maritiem Techplatform, platform voor innovatief vakmanschap, in maatwerkvorm worden aangeboden.

Ondernemers en onderwijs samen om tafel
Gastspreker Kommer Damen, succesvol scheepsbouwer en voorzitter van de directie van de Damen Shipyards Group, deelde zijn visie op scholing en professionele ontwikkeling van werknemers. “De maritieme industrie heeft het onderwijs hard nodig, want deze branche kan alleen blijven bestaan met goed en kundig personeel. Wij hebben binnen onze ondernemingen een opleidingstaak voor onze werknemers en daarnaast ook een rol te pakken als het gaat om het bieden van hulp richting het onderwijs.”, aldus de heer Damen. 
De drie scholen deden aan het einde van de middag een oproep aan de bezoekers om met hen mee te denken op concrete thema’s zoals; een leven lang ontwikkelen, strategische samenwerking en doorlopende leerlijnen. Het animo en de bereidheid daartoe was groot, blijkens de hoeveelheid visitekaartjes die in de hogehoed van dagvoorzitter Erik van Noordenne, directeur Bouw, infra-mensen Zuid-Holland Zuid, werden geworpen. Waarmee een eerste vervolgstap op de verder te ontwikkelen maritieme onderwijsroute direct is gezet.  

Informatie over de business modules via: www.maritiemtechplatform.nl.

Deze bijeenkomst werd door verschillende bedrijven gesteund, waaronder Werkendam Maritime Industries, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards Hardinxveld, Holland Shipyards Group en Neptune Marine.