Team passend onderwijs

Vanaf het begin van dit cursusjaar is een nieuw team geformeerd: het team Passend Onderwijs. Dit team valt onder het Servicecentrum en wordt aangestuurd door Jan Boele.

Het team bestaat uit Rebecca Habets, Charlotte van Os, Bep Timmermans, Lida van Wijk, Kees Aarnouts. Lisette Heeringa, Jet Schöningh en Koos de Hoog maken het team compleet. Jet en Lisette zijn vanuit Yulius (cluster 4) gedetacheerd en Koos vanuit Spon OAG (cluster 3).

De kennismaking met de domeinen heeft in de afgelopen weken plaatsgevonden. Het team staat klaar om de teams die studenten hebben met een ondersteuningsvraag in het kader van Passend Onderwijs te helpen. Als de ondersteuningsvraag niet in het onderwijsteam zelf kan worden opgepakt, zetten zij zich ook voor die studenten in. In de komende periode gaan ze aan de slag met het maken van handelingsplannen en zullen die met betrokkenen in de onderwijsteams afstemmen.

Wie is aan welk domein gekoppeld?

  1. Rebecca Habets is als intern ambulant begeleider verbonden aan de domeinen Business, Leisure en Office.
  2. Kees Aarnouts is als intern ambulant begeleider verbonden aan de domeinen Zorg en Welzijn.
  3. Bep Timmermans is als intern ambulant begeleider verbonden aan de opleidingen op de Patersweg.
  4. Lida van Wijk is als intern ambulant begeleider verbonden aan de domeinen Technologie, Bouw en Wonen, ICT, Art & Design en Gorinchem en omstreken.
  5. Charlotte van Os is als intern ambulant begeleider beschikbaar voor de contacten met PRO, VSO, LWT en de verbinding met de externe ambulante begeleidingsdiensten voor cluster 1 en 2.
  6. Lisette Heeringa is als extern ambulant begeleider verbonden aan Technologie, Bouw en Wonen, ICT, Art & Design en Gorinchem en omstreken.
  7. Jet Schöningh is als extern ambulant begeleider verbonden aan Business, Leisure en Office, Zorg en Welzijn en de Patersweg.
  8. Koos de Hoog is als extern ambulant begeleider Da Vinci reed inzetbaar.

Neem bij vragen altijd direct contact op met een van de bovengemelde personen. We staan klaar voor onze studenten en voor onze collega’s!

Bel ons Mail ons
Home Sluiten