Talent Ontwikkeling Techniek ( TOT) in de praktijk

Dit schooljaar, hebben techniek leerlingen vmbo 3  van de Uilenhof een keer per week,  techniekonderwijs gevolgd  in de Duurzaamheidsfabriek. Na een start op de Mollenburgseweg( Bouw) gingen de leerlingen voor een vervolg naar de locatie van het Da Vinci College( middenkader engineering) in Dordrecht.

Volgend schooljaar vervolgen zij hun traject  als vmbo 4 leerlingen dan krijgen ze vier dagen in de week les bij het Da Vinci College de  volgen ze  een dag onderwijs op de Uilenhof.

Een succesvol traject voor ouders;  zij hebben kinderen die graag naar school gaan. Voor docenten; zij hebben gemotiveerde studenten en natuurlijk ook de leerlingen zelf “ Ik leer wat ik leuk vind en ik ben al bezig op het mbo terwijl ik het niet in de gaten heb’.

Voor meer info :

http://uilenhof.csdehoven.nl/taxonomy/term/1008

Opzet en doel TOT (Talent Ontwikkeling Techniek) traject:

3 jaar VMBO, 3 jaar MBO

Tijdens de opleiding op het VMBO krijgen deze leerlingen extra aandacht voor techniekonderwijs door middel van praktische lessen, projecten en excursies.

Leerjaar 3: 4 dagen VMBO / 1 dag MBO

In leerjaar 3 van het VMBO volgt deze TOT klas 1 dag per week onderwijs bij het Da Vinci College:

  • 10 weken MBO bouwkunde
  • 18 weken MBO middenkader engineering
  • 5 weken schoolexamens op de middelbare school
  • 6 weken 3 dagen / week MBO opleiding bouwkunde of middenkader engineering

 

Leerjaar 7 – 9: HBO

Leerlingen maken dus een geleidelijke overstap van het VMBO naar het MBO.

Leerjaar 6: 5 dagen MBO

Diplomeren op MBO niveau 4 bouwkunde of middenkader engineering Schakelprogramma HBO

 

Leerjaar 5: 5 dagen MBO

40 weken MBO opleiding bouwkunde of middenkader engineering

 

Eerst dus een soort beroepskeuze programma, dan schoolexamens in een deel van de VMBO vakken, dan specialiseren in 1 studierichting

 

Leerjaar 4: 4 dagen MBO / 1 dag VMBO

40 weken MBO opleiding bouwkunde of middenkader engineering 28 weken 1 dag per week VMBO lessen in de laatste 2 examenvakken Schoolexamans