Subsidieprojecten

Het Da Vinci College werkt met diverse partners samen in subsidieprojecten. Dit gebeurt in meerdere vormen, zoals een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), publiek-private samenwerkingen (PPS) en EFRO-projecten (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Heeft u vragen over onze subsidieprojecten? Neem dan contact op.


Europees Sociaal Fonds

Het Da Vinci College voert projecten uit die mede gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds. Een voorbeeld is Game Set Match, een samenhangend programma voor jongeren die gericht begeleid worden ‘op het werk’. Naast de extra ondersteuning gedurende het scholingstraject vindt er matchmaking plaats gericht op toeleiden naar en vinden van werk. Ook vindt er nazorg plaats voor zowel de jongere als de werkgever in de beginfase van het werk. Looptijd: januari 2017 tot en met december 2018.


PPS-project Verbrandingsmotoren

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een nieuwe beroepsopleidende leerweg voor de branche, gegeven in de Duurzaamheidsfabriek.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV), lidbedrijven zoals Pon Power, Kemper & van Twist, Wärtsilä en middelbare scholen in de Drechtsteden


CIV-project Met maritieme techniek naar de top!

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeMeer innovatiekracht en grotere toestroom van gekwalificeerde medewerkers in de maritieme sector, met name in de scheepsbouwsector en de opleidingsinfrastructuur in de regio.

Wie doen mee?

O.a. het Da Vinci College, het Scheepvaart en Transport College (STC), Damen Shipyards Group, VAF Instruments, Stichting A+O Metalektro en de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT)


PPS-project Masterplan Metaal, Elektro en Installatietechniek (MEI)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een permanent netwerkplatform voor bedrijfsleven en onderwijs, realiseren van regioprofielen, een begeleidingssystematiek en doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, de roc’s Zadkine, Albeda College, ROC Mondriaan, ID College en brancheorganisaties met hun lidbedrijven


CIV-project Energie

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeVernieuwing van opleidingen op basis van hybride onderwijs in de Duurzaamheidsfabriek, inspelen op de vraag vanuit bedrijven, realiseren van het Energie Transitie Huis.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College en bedrijven die betrokken zijn bij de Duurzaamheidsfabriek


PPS-project Smart Technology

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een module Smart Technology voor ICT-studenten en studenten van diverse technische opleidingen.

Wie doen mee?

O.a. het Da Vinci College, ID College, gemeenten en bedrijven in de regio’s van de beide scholen


PPS-project Waterroute

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeRealiseren van een kennis- en opleidingsinfrastructuur voor de watersector om zo het imago van de regionale watersector een impuls te geven en meer studenten aan te trekken voor de sector.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, AOC Wellant College, Waterschap Rivierenland, BlauwZaam, School en Bedrijf, Hogeschool Inholland, WHIM, Binder, Urban Green, BSI, Verheij Integrale groenzorg, Verkuil & Moree buitenruimtespecialisten


EFRO-Project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeMet de inzet van robotica oplossingen bedenken om het bouwen van schepen en de voortstuwingstechnieken van schepen sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, Valk Welding, Scheepswerf Slob, Machinefabriek De Waal


Project Toptechniek in Bedrijf (TiB)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeCreëren van meer instroom in de technische opleidingen door een goede voorlichting en extra praktijkscholing voor docenten.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, regionaal bedrijfsleven

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.