Studievertraging

Sinds de oprichting van een mbo studentenfonds per 1 augustus 2021 is er een mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden een vergoeding aan te vragen bij het mbo studentenfonds. Door dit formulier in te vullen en te verzenden wordt de aanvraag gedaan. Binnen 30 werkdagen (uitgezonderd schoolvakanties) wordt de aanvraag afgehandeld en wordt een besluit over de hoogte van de financiële vergoeding schriftelijk of per email meegedeeld. De aanvraag wordt behandeld door een commissie van 3 personen waaronder 1 functionaris van de opleiding die je volgt.

Zo lang een student studiefinanciering ontvangt is het niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling en een aanvraag te doen bij het mbo studentenfonds.

Don't fill in this field:
  • Omschrijf hieronder waarom jij graag gebruik wilt maken van het mbo studentenfonds

  • Welke van de volgende bijzondere omstandigheden is van toepassing?

  • Je kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met je mobiele telefoon uploaden. Max. 3MB

  • Je kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met je mobiele telefoon uploaden. Max. 3MB

  • Je kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met je mobiele telefoon uploaden. Max. 3MB

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.