Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW. Zij deden dit samen met JOB, LAKS, FNV Jong, CNV Jongeren, onderwijs en bedrijfsleven. De cijfers worden getoond d.m.v. een bijsluiter (zie een voorbeeld hier).

 

Hoe gaan we dit doen?

  1. Wij (dienst communicatie) publiceren alle opleidingen (alle crebo’s) op de website Beroepeninbeeld.nl. Studenten kunnen op deze website een vergelijking doen van de opleiding die ze willen gaan volgen, daarna kunnen zij voor de instelling kiezen die aangesloten is aan Studie in Cijfers. Doet je school niet mee, dan wordt je hier ook niet als keuze weergegeven.
  2. De bijsluiters (zie voorbeeld tabel) worden opgehaald uit de database van SBB en automatisch gekoppeld aan onze opleidingen op de website Davinci.nl. De bijsluiter zal worden weergegeven als extra kopje bij de opleidingsteksten.

 

Wat wordt er precies getoond en wat zijn de mogelijkheden?

Je kunt als ROC zelf kiezen bij welke opleidingen (crebo’s) de bijsluiter getoond wordt. Dat geldt zowel voor de beroepeninbeeld website als voor onze eigen website. In het MT is besloten dat Davinci bij ALLE opleidingen een bijsluiter plaatst. Verzoek tot verwijdering kan alleen bij het CvB worden aangevraagd.

We kunnen helaas niet kiezen wat we getoond willen hebben. De tabel, zie voorbeeld in de tweede alinea, is een vaststaand format, juist om opleidingen met elkaar te kunnen vergelijken. We kunnen wel een toelichting onderaan de tabel toevoegen. De sectordirecteur kan hiertoe beslissen; de tekst moet dan vervolgens aangeleverd worden door de sector bij de dienst communicatie(contactpersoon: Jan Meiboom), die de toelichting zal toevoegen aan de tabel.

 

Planning:

De gegevens zullen uiterlijk een week voor de volgende open dag online staan (vrijdag 20 januari).

 

Waar moet men rekening mee houden?

Als de koppeling op onze website is voltooid en de bijsluiter wordt weergegeven, kun je opmerkingen en vragen uit het werkveld verwachten, omdat men met een meer kritische blik naar de opleiding kan kijken. Dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van onze open dag.

De informatie die je in de bijsluiter vind kan positief zijn maar in sommige gevallen ook negatief. Bereid je dus goed voor en neem de informatie uit de bijsluiter van jouw opleidingen tot je.

Meer informatie vind je op de website van het SBB.