Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Boekenlijst

(Algemeen)(Studiegids)

Geen opleiding zonder boeken of computerprogramma's (Licenties). Die boeken en licenties koop je voor de opleiding start!

 

Hoe?

Stap 1: Ga naar de webshop van boekhandel Dekkers
Stap 2: Kies Da Vinci College
Stap 3: Log in met je OV-nummer en DVC wachtwoord (brief)
Stap 4: Vink jouw boeken/licenties aan en klik op verder

Op de webshop van Dekkers kun je je boekenlijst zien, maar het staat je vrij om je boeken ergens anders te kopen

Burgerschap

(Studiegids)

Bij Burgerschap gaat het om de rol die jij kunt spelen in de maatschappij. Burgerschap bestaat uit 4 onderdelen:

 1. politiek-juridische dimensie
 2. economische dimensie
 3. sociaal-maatschappelijke dimensie
 4. vitaal burgerschap

E

Engels

(Studiegids)

Binnen een MBO opleiding kan Engels een verplicht onderdeel van de opleiding zijn. Engels op niveau 4 is verplicht. Engels op niveau 3 is per opleiding verschillend. Engels op niveau 2 is per opleiding verschillend. In het examenplan van jouw opleiding kun je zien of Engels een verplicht onderdeel is. Sommige opleidingen hebben meer eisen voor de Moderne Vreemde Talen (MVT) Dat zijn eisen die samenhangen met het beroep. In het examenplan van je opleiding kun je zien of dit van toepassing is op jouw opleiding.

 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Gespreksvaardigheid
 • Leesvaardigheid

Tijdens de lessen werk je aan én examineer je bovenstaande 5 vaardigheden.

I

ICT

(Studiegids)

Het gebruik van ICT wordt binnen het Da Vinci College zo veel mogelijk gestimuleerd. 

 • Je hebt een eigen studentenmail (<ov-nr>@mydavinci.nl). Mail doorsturen? Werken met Microsoft 365!
 • Op MyDaVinci vind je alle webapplicaties zoals Microsoft 365 (inloggen met schoolaccount).
 • Its Learning is onze elektronische leeromgeving. Hier vind je bijvoorbeeld veel van je opdrachten.
 • EduArte is het studentenportaal. Hier vind je jouw cijfers en rooster.
 • Software bestellen met korting? Dat doe je via Slim of Surfspot.
 • Printen kun je via MyDavinci en 'Mijn afdrukken'. Meer informatie vind je hier.
 • Wat is een datalek? Wat doe je als je er mee te maken krijgt? Kijk hier voor meer informatie.


 

Introductieprogramma

(Studiegids)

In de eerste week van je opleiding vindt de introductie plaats. Tijdens de introductieweek maak je kennis met je opleiding, je docenten, je klasgenoten, het gebouw en het Da Vinci College. 

Iedere opleiding vult de introductie op eigen wijze in.

J

Jaarplanning

(Studiegids)

Het schooljaar 2020-2021 is verdeeld in 4 lesblokken, namelijk:

 

Start lesperiodes schooljaar 2020-2021

Lesperiode 1

Maandag 31 augustus 2020

Lesperiode 2

Maandag 16 november 2020

Lesperiode 3

Maandag 8 februari 2021

Lesperiode 4

Maandag 26 april 2021

Elke periode kent 10 lesweken. Hierbij zijn week 1 tot en met week 9 lesweken. Week 10 is de voortgangsweek. 

 

Bekijk hier de jaarplanning 2020/2021

L

Laptop

(Algemeen)(Studiegids)

Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Veel lesmateriaal is digitaal beschikbaar via It's Learning bijvoorbeeld. Hierdoor hoef je nog maar weinig boeken te kopen.

De minimale eisen aan de laptop zijn hier beschreven. Voor sommige opleidingen (IT bijvoorbeeld) zijn er aanvullende eisen die je kunt vinden bij de opleidingen.

Heb je problemen met je wachtwoord, laptop of het gebruik van Eduroam, MijnWerkplek of MijnAfdrukken, klik dan op bijgaande link.

Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling

(Studiegids)

Je leert hoe je sturing kunt geven aan jouw loopbaan. Welke keuzes je maakt in je opleiding. Je leert nadenken over je toekomst, van werk tot een vervolgstudie. Alles moet dan natuurlijk wel passen bij jouw interesses, kwaliteiten en mogelijkheden.

Tijdens de studieloopbaanbegeleiding oefen je vaardigheden die je hierbij helpen.

M

Maatwerk

(Studiegids)

Je kunt versnellen in je opleiding. Voor het beroepsgerichte deel van de opleiding is niet vastgelegd wanneer je precies een examen moet doen. Versnellen betekent niet dat je dingen overslaat. Je hebt echter alle opdrachten (op school en in de praktijk) sneller af dan de gemiddelde student. Hierdoor kun je onderdelen eerder examineren. Ook moet je de keuzedelen dan afgesloten hebben. Het versnellen vindt dus plaats aan het einde van de opleiding en niet in het begin.

N

Nederlands

(Studiegids)

Voor elk beroep is Nederlands een belangrijke taal. Dus ook in jouw opleiding krijgt Nederlands veel aandacht.

 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Gespreken voeren
 • Lezen

Voor de 5 hierboven genoemde vaardigheden moet je aan een bepaald niveau voldoen. Voor Entree, niveau 2 en niveau 3 moet je aan het eind van de opleiding het niveau 2F halen. Voor niveau 4 geldt aan het eind van de opleiding het niveau 3F.

R

Regelingen en overeenkomsten

(Studiegids)

Op de website van het Da Vinci College vind je hier verschillende regelingen waaronder:

 • Algemene gedragscode
 • Onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Praktijkovereenkomst (POK)
 • Examenreglement
 • Reglement van de commissie van beroep voor de examens
 • Deelnemersstatuut

Medezeggenschap
Je hebt recht op medezeggenschap als het gaat om zaken die te maken hebben met de voortgang van de studie, de inrichting van het onderwijs en de voorzieningen en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. De opleiding organiseert deze inspraak bijvoorbeeld door lunchgesprekken en/of reflectiegroepen. Het Da Vinci College doet mee aan de landelijke tweejaarlijkse ODIN-enquête voor studenten van mbo-scholen.

Regels en afspraken

(Studiegids)

Beroepsopleiding? Dus een beroepshouding! Daarom hieronder wat afspraken.

 • Op school kleed je jezelf zoals je dat op je werk zou doen, toch?
 • Eten? Lekker! Maar wel buiten de lessen in de kantine of koffiecorner.
 • Roken? Doen we gewoon niet... behalve op aangewezen plekken.
 • Op laptop of telefoon kijk je naar... schoolwerk!
 • Muziekje erbij? Als de docent het goedkeurt.
 • Je rommel opruimen is heel normaal!
 • Gereedschap terug op z'n plek...

Da Vinci college is een 'Gezonde school'. Wat dat betekent kun je hier lezen.


(De algemene gedragsregels kun je vinden onder 'regelingen en overeenkomsten')

Rekenen

(Studiegids)

Voor je werk is het belangrijk dat je goed kunt rekenen. Tijdens je opleiding leer je rekenen met de volgende onderwerpen:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde 
 • Verbanden

Roosters

(Algemeen)(Studiegids)

Je persoonlijke rooster vind je door in te loggen op EduArte Studentenportaal.
Hier vind je ook je cijfers voor je toetsen. Zo weet je altijd precies hoe je er voor staat. In het rooster wordt per les aangegeven om welk opleidingsonderdeel (vak) het gaat, wie de docent is en in welke ruimte er les wordt gegeven.

De naam van de docent wordt afgekort met een drie-lettercode. 

Je kunt de roosters hier bekijken.

S

Studentenkaart

(Algemeen)(Studiegids)

Alle studenten krijgen een persoonlijke studentenkaart. Deze kaart gebruik je om je aan- en afwezigheid bij de lessen te registreren. Daarnaast kun je er op sommige locaties ook je kluisje mee openen en je kunt er mee printen.
Als je de kaart kwijt bent, kun je bij de studentenadministratie een nieuwe kaart laten maken. 

Studiegids Algemene informatie

(Studiegids)

De studiegids bevat algemene informatie voor je studie. Voor gedetailleerde informatie over jouw opleiding kun je terecht in de studiegids van die opleiding.

 

De digitale studiegids

 

Studieloopbaanbegeleiding

(Studiegids)

 

Studieloopbaanbegeleider (SLB)

Gedurende jouw studie op het Da Vinci College word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB). Bij je SLB kun je altijd terecht als je vragen hebt of als je ondersteuning bij je studie nodig hebt. Per jaar heb je 4 gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over je studievoortgang en je loopbaan.

Passend onderwijs

Bij de intake kan blijken dat je passend onderwijs nodig hebt. Er wordt dan een plan voor jou gemaakt. In dat plan staat welke extra ondersteuning je krijgt om je opleiding goed te doorlopen. Hierover heb je contact met je SLB en de ambulant begeleider. Na elk jaar wordt gekeken wat je het volgende jaar nodig hebt

Servicecentrum

Heb je meer vragen of hulp nodig, dan is het Servicecentrum er om jou verder te helpen. Het Servicecentrum biedt trainingen, coaching, praktische hulp bij financiële problemen of huisvesting. Of ze verwijzen je naar gespecialiseerde hulpverlening buiten de school als dat voor jou beter is.

Remedial teachers voor taal of rekenen

Soms heb je ernstige taal of rekenproblemen, bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Dan zijn er, naast reparatietrajecten, ook remedial teachers. Zij kunnen jou met individuele begeleiding heel goed helpen.

Zorgcoördinator

Heb je persoonlijke problemen? Lukt het even niet daardoor? Een zorgcoördinator biedt specifieke hulp en begeleiding.

Loopbaancentrum
Het loopbaancentrum helpt je bij het zoeken naar een andere opleiding of het ontdekken van je capaciteiten. De SLB of zorgcoördinator kan je doorverwijzen naar het loopbaancentrum.

V

Verzuim

(Afmelden)(Algemeen)(Studiegids)

Schoolverzuim kan het behalen van jouw diploma in de weg staan. Wij vinden het belangrijk te weten waarom je niet op school bent. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt.

 

 • Als je om een bepaalde reden niet op school kunt komen, neem dan telefonisch contact op met school. Je belt naar 088 6574080 of je meldt je af via Eduarte Studentenportaal. Nog geen 18? Je ouder of verzorger meldt jou ziek!
 • Als je verzuimt, maar je hebt je niet afgemeld dan neemt de Verzuimcoördinator contact met je op. Dit kan consequenties hebben voor je studie en studiefinanciering.
 • Als je om een bepaalde reden niet naar je leerbedrijf kunt, neem dan telefonisch contact op met school en met je leerbedrijf.
 • Wil je naar een bruiloft of begrafenis, moet je naar de dokter?
 • Bespreek het met je studieloopbaan-begeleider

 

Voortgangseisen

(Studiegids)

Gedurende jouw opleiding krijg je een aantal keer een advies over het vervolg van jouw studie. Dat advies is afhankelijk van jouw presteren. Na elke periode van 10 weken bespreekt het docententeam de studieprestaties van de studenten. Alle betrokken docenten bespreken dan jouw resultaten. Hierbij spelen je studiepunten en je beroepshouding en gedrag een grote rol. Naar aanleiding van die studentbespreking volgt een positief of negatief studieadvies wat je studieloopbaanbegeleider met je bespreekt. Dat advies wordt in je dossier opgenomen.

Vrijstellingen

(Regelingen en overeenkomsten)(Studiegids)

Soms heb je bij een (andere) opleiding, aan het Da Vinci College of daarbuiten, al examen gedaan voor een onderdeel. In dat geval kun je misschien een vrijstelling krijgen. De voorwaarden vind je in de vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling gaat over alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in dit schooljaar.


Lees hier meer over de vrijstellingsregeling op het Da Vinci College.