Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Hulp en Begeleiding

(Studenten met een beperking)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Informatie over leerbelemmering. leerondersteuning en passend onderwijs lees je hier.

P

Passend onderwijs

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

  • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
  • Het realiseren van speciale voorzieningen 
  • Het maken van afspraken met de opleiding 
  • Het geven van advies voor extra begeleiding 
  • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

R

Reparatietraject taal en rekenen

(Studenten met een beperking)

Is jouw kennis van rekenen of taal onder het gewenste niveau?
In korte tijd brengen ervaren en enthousiaste docenten jou op het gewenste niveau.
Wil je meer informatie klik dan op reparatietraject.

S

Studenten met een beperking

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

  • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
  • Het realiseren van speciale voorzieningen 
  • Het maken van afspraken met de opleiding 
  • Het geven van advies voor extra begeleiding 
  • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.