Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Burgerschap

(Algemene vakken)

Burgerschap is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bij dit onderdeel gaat het om jouw persoonlijke ontwikkeling en hoe je functioneert in de maatschappij.

Burgerschap bestaat uit 4 onderdelen:

 1. politiek-juridische dimensie
 2. economische dimensie
 3. sociaal-maatschappelijke dimensie
 4. vitaal burgerschap

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij burgerschap inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De SLBer stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

E

Engels

(Algemene vakken)

Binnen een MBO opleiding kan Engels een verplicht onderdeel van de opleiding zijn. Engels op niveau 4 is verplicht. Engels op niveau 3 is per opleiding verschillend. Engels op niveau 2 is per opleiding verschillend. In het examenplan van jouw opleiding kun je zien of Engels een verplicht onderdeel is. Sommige opleidingen hebben meer eisen voor de Moderne Vreemde Talen (MVT) Dat zijn eisen die samenhangen met het beroep. In het examenplan van je opleiding kun je zien of dit van toepassing is op jouw opleiding.

 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Gespreksvaardigheid
 • Leesvaardigheid

Tijdens de lessen werk je aan én examineer je bovenstaande 5 vaardigheden.

L

Loopbaanoriëntatie

(Algemene vakken)

Je leert hoe je sturing kunt geven aan jouw loopbaan. Welke keuzes je maakt in je opleiding. Je leert nadenken over je toekomst, van werk tot een vervolgstudie. Alles moet dan natuurlijk wel passen bij jouw interesses, kwaliteiten en mogelijkheden.

Tijdens de studieloopbaanbegeleiding oefen je vaardigheden die je hierbij helpen.

 

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij Loopbaanoriëntatie inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De SLBer stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

 

N

Nederlands

(Algemene vakken)

Voor elk beroep is Nederlands een belangrijke taal. Dus ook in jouw opleiding krijgt Nederlands veel aandacht.

 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Gespreken voeren
 • Lezen

Voor de 5 hierboven genoemde vaardigheden moet je aan een bepaald niveau voldoen. Voor Entree, niveau 2 en niveau 3 moet je aan het eind van de opleiding het niveau 2F halen. Voor niveau 4 geldt aan het eind van de opleiding het niveau 3F.

R

Rekenen

(Algemene vakken)

Voor je werk is het belangrijk dat je goed kunt rekenen. Tijdens je opleiding leer je rekenen met de volgende onderwerpen:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde 
 • Verbanden