Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

BBL

(Algemene opleidingsinformatie)

Bbl is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg, oftewel een combinatie van werken en leren. Je moet een baan hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Je gaat per week één dag of 1-2 avonden naar school. Je moet die baan bij een erkend leerbedrijf zelf vinden. Het voordeel van een bbl-opleiding is dat je een salaris krijgt en veel kunt leren in de praktijk. Het moet wel passen bij jouw leerstijl: leren door te doen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Als je in de regio Drechtsteden woont, kan het Leerwerkloket je helpen bij het zoeken naar een baan. Kijk hiervoor op leren en werken Drechtsteden. Als je in de regio Gorinchem woont, kijk dan op leren en werken regio AV.

BOL

(Algemene opleidingsinformatie)

Bol is de afkorting van beroepsopleidende leerweg, oftewel een combinatie van leren en stage. Je volgt lessen op school en je loopt stage bij je leerbedrijf. De stage verschilt per opleiding. Soms loop je één of twee dagen per week stage, soms een aantal weken achter elkaar. Bij sommige opleidingen moet je zelf een stageplaats zoeken. Lukt dit niet, dan helpt de opleiding. Sommige opleidingen hebben zelf stageplaatsen.

G

Gedrag

(Algemene opleidingsinformatie)

Op het Da Vinci College verwachten wij van iedere medewerker en van iedere student respectvol gedrag naar ieder ander op het Da Vinci College. Wat wij hier onder verstaan en hoe wij hier op toezien lees je hier: Gedragscode Da Vinci College

I

Informatiecentrum opleidingen

(Algemene opleidingsinformatie)

Wil je meer informatie over onze opleidingen? Kijk dan hier of stuur een email naar: Opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900- 7890789

Internationaal

(Algemene opleidingsinformatie)

Er wordt steeds meer ‘over de grenzen’ samengewerkt. Daarom biedt het Da Vinci College de mogelijkheid stage te lopen in het buitenland. Wij helpen je bij het vinden van zo’n stage en begeleiden je tijdens die stage. Op deze manier doe jij een leerzame ervaring op.

Kijk op Da Vinci Worldwide voor meer informatie over buitenlandse stages en internationale projecten.

L

Leerplicht

(Algemene opleidingsinformatie)

Leerlingen zijn tot en met 16 jaar leerplichtig. Als je verzuimt – zestien uur in 4 opeenvolgende weken - wordt dit gemeld aan het bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). In overleg met de school (je studieloopbaanbegeleider) zal de leerplichtconsulent dan actie ondernemen naar jou en je ouders.

Kijk voor meer informatie over Leerplicht op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Loopbaanadvies

(Algemene opleidingsinformatie)

Wil je meer informatie over loopbaanadvies? Kijk dan hier of stuur een email naar Opleidingeninfo@davinci.nl.
Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: telefoonnummer 0900 7890789.
Kijk hier naar het passieverhaal van Boaz.

M

Maatwerk

(Algemene opleidingsinformatie)

Je kunt versnellen in je opleiding. Voor het beroepsgerichte deel van de opleiding is niet vastgelegd wanneer je precies een examen moet doen. Versnellen betekent niet dat je dingen overslaat. Je hebt echter alle opdrachten (op school en in de praktijk) sneller af dan de gemiddelde student. Hierdoor kun je onderdelen eerder examineren. Ook moet je de keuzedelen dan afgesloten hebben.

O

Openingstijden opleidingen informatiecentrum

(Algemene opleidingsinformatie)

Het Informatiecentrum op het Leerpark in Dordrecht is geopend tussen 10.00 en 14.00 uur.

P

Pesten

(Algemene opleidingsinformatie)

Word je gepest of op een andere manier lastiggevallen? Heb je een probleem waar je niet over durft te praten? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen op onze school. Zij helpen je graag.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen? Klik hieronder.

 

VERTROUWENSPERSONEN

S

Studentenraad

(Algemene opleidingsinformatie)

De studentenraad van het Da Vinci College is actief betrokken bij het welzijn van de studenten.
De website van de Studentenraad vind je hier.

T

Toelating

(Algemene opleidingsinformatie)

Voor toelating moet iedere student voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. Als je geen diploma hebt behaald dan ben je welkom op onze entree-opleiding (Niveau 1).

Topsport

(Algemene opleidingsinformatie)

Ben jij een topsporter? Op het Da Vinci College kun je topsport combineren met een studie. We adviseren je graag over welke opleidingen het best te combineren zijn met topsport. Daarnaast denken we met je mee over een flexibel onderwijsprogramma, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met jouw trainingen en wedstrijden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor aanpassingen in jouw studieprogramma, moet je voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een A- of B-status van het NOC*NSF en je hebt de Nederlandse nationaliteit;
  • Je maakt deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie;
  • Je doet mee aan een (inter)nationale competitie en wel in de hoogste klasse van een sportbond die door het NOC*NSF is erkend.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over topsport en studeren aan het Da Vinci College? Neem dan contact op met Karin van der Sluis, kvandersluis@davinci.nl

 

Topsportregeling