Toelatingsbeleid

Heb jij al een een opleiding gekozen? Wij kijken graag met je mee of deze opleiding echt bij jou past. Er zijn namelijk voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden. Deze staan in de Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Je hebt recht op toelating op de opleiding van je eerste keuze[1] als je:

 1. voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen; én
 2. je je vóór 1 april (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt; én
 3. je deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten van jouw opleiding.

Bekijk het fimpje voor een eenvoudige uitleg.

Stap 1: check de eisen

Wettelijke eisen

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entree opleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

Aanvullende eisen

Sommige opleidingen (zoals Art & Design en Sport & Bewegen) kennen aanvullende toelatingseisen. Alle wettelijke en aanvullende toelatingseisen en hoe we nagaan of je hieraan voldoet, vind je op de pagina van jouw opleiding.

Opleidingen met beperkte capaciteit

Het Da Vinci College heeft opleidingen met een maximum aantal opleidingsplaatsen, een zogeheten numerus fixus. Het maximum bepalen we door onder andere het aantal beschikbare stageplekken, de kans op het vinden van werk of fysieke ruimte. De volgorde van aanmelding bepaalt wie wordt toegelaten. We reserveren bovendien een aantal plekken voor interne doorstromers. Blijven er hiervan plaatsen over, dan gaan die naar externe aanmeldingen.

Je ontvangt na je aanmelding bericht of je in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Is de opleiding vol, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief voor jou. 

Verklaring omtrent gedrag

Bij een aantal opleidingen vragen de bedrijven waar je stage gaat lopen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Je kunt je opleiding niet met succes afronden als je geen stage hebt gelopen. Je hebt dan dus een VOG nodig. Twijfel je of je een VOG krijgt? Doe dan eerst de test op watdevog.nl en geef het aan tijdens je intakegesprek.

Stap 2: meld je aan

Een tweede voorwaarde voor toelating tot de opleiding van jouw keuze is dat je je vóór 1 april (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt. Als je je aanmeldt na 1 april, heten we je ook van harte welkom bij het Da Vinci College, maar je hebt niet meer automatisch toelatingsrecht op de opleiding van je eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om je in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding. Weet je nog niet welke opleiding je wilt volgen? Meld je dan toch aan! Klik bij Gewenste richting op Ik weet het nog niet. Dan nodigt een van onze loopbaanadviseurs je uit voor een gesprek om je te helpen bij je keuze. 

Aanmelden voor opleiding met latere start

Meld je je aan voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar, maar bijvoorbeeld op 1 februari start? Dan geldt de aanmelddatum van 1 april niet. Je moet uiteraard wel voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen én deelnemen aan de intake-activiteiten.

Stap 3: neem deel aan de intake-activiteiten

Jij wilt zeker weten dat de opleiding van je voorkeur écht bij je past. Wij willen jou daarvoor graag beter leren kennen. Het Da Vinci College stelt daarom twee intake-activteiten verplicht. Neem je hier niet aan deel, dan vervalt jouw recht op automatische toelating op de opleiding van je eerste keus.

De twee verplichte intake-activiteiten

 1. Het intake-gesprek
  Hiervoor ontvang je een uitnodiging binnen twee weken na je aanmelding. Ons Loopbaancentrum geeft je na dit intake-gesprek een studiekeuzeadvies. Het gaat echt om een advies. Is ons advies voor jouw keuze negatief, maar voldoe je wel aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kan je op grond van het toelatingsrecht toch geplaatst worden op de opleiding van je eerste keuze. Is één gesprek niet voldoende, dan geven we je graag meer advies. Ben je zonder tegenbericht niet verschenen op het intake-gesprek, dan vervalt jouw recht op automatische toelating tot de opleiding van je eerste keuze. We nodigen je dan nog één keer opnieuw uit. Kom je dan vervolgens weer niet, dan nemen we je aanmelding pas in het daaropvolgende studiejaar opnieuw in behandeling. In de meeste gevallen onderteken je na het intake-gesprek de onderwijsovereenkomst[2]. Ben je minderjarig? Dan moet ook één van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Daarna ben je voorwaardelijk geplaatst in jouw opleiding.

 2. Het introductieprogramma
  De tweede verplichte intake-activiteit is dat je het introductieprogramma van je nieuwe opleiding bijwoont. Hier maak je onder meer kennis met je nieuwe docenten, je mede-studenten en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Stap 4: welkom op het Da Vinci College

Je voldoet aan de vooropleidingseisen en hebt deelgenomen aan de verplichte intake-activiteiten? Gefeliciteerd, je bent definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College! 

Weigering

Er kunnen bijzondere redenen zijn dat het Da Vinci College jou niet inschrijft. Deze weigeringsgronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • je bent niet-kwalificatieplichtig én je hebt voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop je nog stond ingeschreven;
 • je hebt al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • je hebt zoveel ondersteuning en/of aanpassing nodig door een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • je bent een gevaar voor jezelf of anderen in het beroep waarvoor je wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

Niet toegelaten?

Als je niet bent toegelaten tot de opleiding van jouw keuze, dan kun je daarover een bezwaar indienen. Het Da Vinci College heeft hiervoor een Bezwarencommissie Toelating. Stuur je bezwaar schriftelijk naar de Bezwarencommissie Toelating, postbus 1184, 3300 BD te Dordrecht of per e-mail naar bestuurssecretariaat@davinci.nl.

Het Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College opnieuw vastgesteld op 13 januari 2020, na instemming door de Studentenraad op 25 januari 2018 en door de Ondernemingsraad op 23 januari 2018.


[1] het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.

 

[2] Heb je een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat je aan extra begeleiding/ondersteuning nodig hebt tijdens je opleiding.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.