Start brede opleiding VIG-MMZ

Het Da Vinci College doet er alles aan om onze opleidingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk in het werkveld. Een consultatie van het werkveld in de zorg en welzijnsbranche heeft de doorslag gegeven om te starten met deze nieuwe brede opleiding. Het werkveld heeft aangegeven dat zij, door het naar elkaar toe groeien van zorg en welzijn, behoefte hebben aan meer agogische opgeleide zorgmedewerkers. Het gaat daarbij om meer aandacht voor communiceren, begeleiden, persoonlijke zorg en ethische dilemma’s. Op dit moment wordt gewerkt aan de opbouw van deze opleiding.

De brede opleiding start op de locaties Dordrecht en Gorinchem en richt zich in eerste instantie op de BOL-opleiding.

Bel ons Mail ons