Stand van zaken aanmeldingen schooljaar 2016 - 2017

We hebben het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren en dit jaar in week 6 met elkaar vergeleken:

2013 – 2014: 388

2014 – 2015: 391

2015 – 2016: 642

2016 – 2017: 862

 

Er is een stijging ten opzichte van vorig jaar en de jaren daarvoor. Mogelijk doordat de aanmeldingsdatum dit jaar is vervroegd naar 1 april, zien we dat meer leerlingen zich al hebben aangemeld. We hopen natuurlijk dat deze stijgende lijn de komende weken doorzet en dat deze leerlingen ook daadwerkelijk een opleiding bij ons gaan volgen. Het Da Vinci College gaat in ieder geval de komende weken nog een bijdrage leveren aan een aantal voorlichtingsactiviteiten op het vo. En daarnaast is er op 17 maart de open middag.

 

 

 

Bel ons Mail ons