het stappenplan

Je wilt graag op stage in het buitenland maar wat moet je daarvoor doen en wat moet je allemaal regelen? In dit stappenplan vind je alle informatie die je nodig hebt.

Oriënteren op een buitenlandse stage
Je denkt erover om in het buitenland op stage te gaan. Veel informatie hierover vind je op deze site maar daarnaast organiseert het International Office ook drie keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten (en hun ouders). Hier wordt uitleg gegeven over alle praktische zaken die je moet weten om tot een goede keuze te komen.
Ben je na het doornemen van alle informatie nog steeds enthousiast over een buitenlandse stage dan bespreek je je plannen met je trajectbegeleider. Hij of zij is namelijk degene die beslist of je voldoet aan de voorwaarden voor een buitenlandse stage. Om het voorbereidingstraject te starten download je hier het toestemmingsformulier en vul je dit samen met je trajectbegeleider in.

Aanmelding en voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een buitenlandse stage moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je tijdens je huidige opleiding al stage hebben gelopen in Nederland en het moet met jou persoonlijk ook goed gaan. De uitgebreide voorwaarden voor een Europese stage vind je hier in het aanmeldingsformulier. Wil je buiten Europa op stage bekijk dan de voorwaarden in het aanmeldingsformulier wereldstage. Om je aan te melden vul je het aanmeldingsformulier van jouw keuze digitaal in. Lever het ingevulde formulier, met je handtekening en een kopie van je ID, in bij het International Office.

Hoe kom je aan een goede buitenlandse stageplaats?
Er zijn verschillende manieren om een goede stageplaats te vinden. Ieder domein heeft een contactpersoon die voor jouw opleiding weet wat de spelregels zijn en waar stageplaatsen zijn. Hij of zij heeft een overzicht van stagebedrijven waar al eerder studenten van het Da Vinci College zijn geweest en waarmee we goede ervaringen hebben. De lijst met contactpersonen vind je hier.
Daarnaast is het mogelijk via de website stagemarkt.nl erkende bedrijven te vinden.

Voorbereiding op je stage
Om ervoor te zorgen dat je buitenlandse stage een succes wordt, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. In de ELO Its Learning vind je de map DVC BPV Internationaal. Hierin vind je een aantal opdrachten die je moet maken zodat je straks goed weet wat je kan verwachten. Tijdens dit traject word je begeleid door de contactpersoon binnen jouw domein en bespreek je de voortgang hiervan met hem of haar. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen voorbereiding!

Sollicitatiebrief en CV
De eerste opdracht is het schrijven van een sollicitatiebrief naar je stagebedrijf. Hierin beschrijf je je motivatie en je leerdoelen. Daarnaast maak je een Europass CV. Het spreekt voor zich dat je beide documenten in het Engels schrijft.

Vergoedingen
Wanneer je op buitenlandse stage gaat wordt een deel van je onkosten vergoed vanuit de subsidie van het Erasmus+ subsidiefonds. Hieruit wordt je vlucht betaald en je krijgt een bedrag waarvan je, in de meeste gevallen, je huisvesting kan betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een buitenlandse stage. Het is dus geen vast bedrag. Op het moment dat je je aanmeldt voor een buitenlandse stage hoor je op welk bedrag je recht hebt. Het grootste deel (70%) van deze vergoeding wordt uitgekeerd voor je vertrek. Het overige bedrag krijg je na afloop van je stage als je aan al je verplichtingen hebt voldaan.
De vergoeding van het Erasmus+ fonds geldt alleen voor stages binnen Europa. Voor een stage buiten Europa zijn er geen subsidiefondsen en komen alle kosten die je maakt voor eigen rekening.
Daarnaast is het mogelijk je inkomsten te vergroten door een uitwonenden studiebeurs aan te vragen en je OV-kaart stop te zetten voor de tijd dat je in het buitenland verblijft. Meer informatie hierover vind je op duo.nl. Bij de meeste stageplaatsen in het buitenland krijg je geen stagevergoeding, hoewel er wel uitzonderingen zijn.

Kosten van een stage in het buitenland
Tijdens je verblijf in het buitenland maak je verschillende kosten. Zoals al gezegd worden de kosten voor je vliegreis en huisvesting voor het grootste deel betaald uit de Erasmus+ subsidie. Daarnaast maak je kosten voor je boodschappen en je reiskosten ter plaatse.
Deze kosten komen voor je eigen rekening. Ook betaal je soms kosten aan een intermediair/ contactpersoon in het buitenland. Om een goede afweging te maken is het dus belangrijk dat je alle verwachte kosten in kaart brengt. Vergeet daarbij ook niet een bedrag te reserveren voor uitgaan en andere leuke dingen die je daar gaat ondernemen.
Hou er in je begroting rekening mee dat je geen inkomsten meer ontvangt vanuit een bijbaan en dat sommige vaste lasten in Nederland ook gewoon doorlopen.

Verzekering tijdens de buitenlandse stage
Je bent verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de periode in het buitenland. Let op: niet alle reisverzekeringen geven dekking als je langer dan 40 dagen onderweg bent. Check dit dus goed met je verzekeringsmaatschappij.
Daarnaast moet je een goede aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Speciaal voor studenten is er via OOM verzekeringen een mogelijkheid de verzekering af te sluiten.
Je geeft je gegevens via dit formulier door aan het International Office.

Huisvesting
Je slaapplek wordt in de meeste gevallen geregeld door je contactpersoon in het buitenland. Als je zelf een stage regelt moet je ook zelf op zoek moet naar een slaapplaats. Hou er rekening mee dat de huisvesting minder luxe en soms ook minder schoon is dan wij in Nederland gewend zijn.

De reis
Je vlucht naar het land van jouw keuze moet je zelf regelen. De kosten hiervoor schiet je voor en krijg je vlak voor je vertrek terugbetaald als je recht hebt op subsidie. Het is daarbij belangrijk dat je de goedkoopste vlucht boekt en je mag maximaal 20 kg bagage meenemen. Neem je meer bagage mee dan betaal je hiervoor de kosten zelf. Boek je ticket pas als je zeker weet dat alles geregeld is!

Deze afspraken leggen we vast
Je belooft dat je een positieve houding hebt en met inzet deze stage aangaat. Je bent voor het Da Vinci College een ambassadeur.

Je tekent dit contract waarin de afspraken vastliggen over alle documenten die je vooraf en na je stage moet inleveren. Lees dit goed door want je subsidie krijg je alleen als je voldoet aan deze voorwaarden!

Afhankelijk van je opleiding is het belangrijk om ook met je stagebedrijf in Nederland duidelijke afspraken te maken. Dit speelt als je je Nederlandse stage onderbreekt, eerder stopt of later start. Wanneer dit voor jou van toepassing is kun je het formulier Internationale BPV downloaden en invullen.

Begeleiding
Tijdens je stage mag je uiteraard rekenen op goede begeleiding vanuit het Da Vinci College. Je trajectbegeleider, een vakdocent en het International Office zullen ieder vanuit hun eigen expertise je zo goed mogelijk begeleiden. Ook op je stage is er een aanspreekpunt die je kan helpen met de taken die je daar moet verrichten.
Je bent zelf verantwoordelijk om te laten weten hoe het met je gaat zodat wij je de juiste begeleiding kunnen bieden. Begeleiding is mogelijk via een blog, skype, e-mail en whatsapp.

Weer terug in Nederland
Wanneer je je buitenlandse stage hebt afgerond en weer terug bent in Nederland neem je je resultaten door met je trajectbegeleider. Vervolgens maak je een afspraak met het International Office om de laatste documenten in te leveren en de financiën af te handelen.
Wat wordt er van je verwacht?

  1. Je levert een ingevulde en getekende Europass in.
  2. Je maakt een eindverslag van jouw stage (ongeveer 1 – 1½ A4) met foto.
  3. Je vult het participants report in (dit ontvang je via de mail).
  4. Je geeft een presentatie.

Stage in landen buiten Europa
Kies je voor een stage buiten Europa dan betekent dit dat je geen recht hebt op subsidie. Alle kosten komen dus voor eigen rekening. Je zal dus zelf heel goed moeten budgetteren.

Engelstalige POK + bijlage
Je krijgt voor je stage een POK in het Engels mee die je in het buitenland door je stagebedrijf moet laten aftekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.