Veel gestelde vragen

Documenten

Waar vind ik de documenten die ik nodig heb?
Kijk hier voor de documenten

Is taal- en interculturele voorbereiding verplicht?
Je bent verplicht je goed voor te bereiden op je stage. Je kan dit doen door de opdrachten die op Its Learning staan of in overleg met je contactpersoon op school. Mocht je voorbereiding niet goed genoeg zijn vervalt je recht op subsidie.

Wat voor taalcursus kun je doen?
Via het internet zijn er allerlei gratis mogelijkheden om een taal te leren. Het International Office kan je helpen bij het zoeken naar mogelijkheden op het internet. Daarnaast is het mogelijk om via school je in te schrijven voor een taalcursus Spaans.
Voor een aantal talen is het zelfs mogelijk om extra subsidie te ontvangen. Het International Office kan je hierbij helpen te zoeken naar jouw mogelijkheden.

Moet ik alle opdrachten doen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie?
Ja, tenzij je kan aantonen dat je al over de benodigde kennis beschikt.

Ik heb de opdrachten niet gemaakt met betrekking tot de interculturele voorbereiding. Wat zijn de consequenties?
Je ontvangt geen subsidie.

Wat als ik de taal niet spreek? Kan ik met Engels uit de voeten?
In alle internationale stages is Engels de voertaal. Dus daar moet je redelijk goed mee uit de voeten kunnen. Het is vooral belangrijk om te durven spreken. In een aantal landen zijn er weinig mensen die goed Engels spreken. Het is daarom heel verstandig taallessen te nemen in de lokale taal voordat je vertrekt.

Financiën

Behoud ik mijn recht op studiefinanciering?
Ja, je hebt recht op een uitwonendenbeurs, dit kan je regelen via DUO.
Het is belangrijk om te weten dat DUO de beurs bepaalt op de 1e van de maand, dus waar je dan bent bepaalt of je je uitwonenden beurs ontvangt.

Hoe zit het met mijn OV?
Je kan je OV stopzetten voor de periode dat je in het buitenland bent, hiervoor ontvang je een vergoeding. Om dit te regelen heb je een formulier nodig wat je kan downloaden op de site van DUO.

Hoeveel vergoeding krijg ik?
Bij een stage in Europa wordt per jaar bepaald hoe hoog het subsidiebedrag is dat kan worden verstrekt. Dit is afhankelijk van de beschikbare subsidie en het aantal deelnemers.

Stage

Moet ik zelf een stageplaats zoeken?
Normaal gesproken is er een contactpersoon die voor jou een stage zoekt in het buitenland. Je kan ook zelf op zoek gaan via www.stagemarkt.nl.

Kan ik ook op stage buiten Europa?
Het is toegestaan ook buiten Europa op stage te gaan. Hiervoor gelden andere financiële regels. Meer informatie hierover vind je in het stappenplan of bij het International Office.

Is er begeleiding in het buitenland?
In het buitenland wordt je ook begeleid. Vanuit je opleiding mag je verwachten dat je trajectbegeleider of de contactpersoon op het domein je regelmatig spreekt of mailt. In het buitenland is er een contactpersoon die je helpt met je opdrachten en die er voor je is in het geval van calamiteiten.
Als je zelfstandig een stage regelt is het belangrijk dat je dit goed hebt georganiseerd. Je veiligheid en een goede begeleiding zijn enorm belangrijk!

Onverwachte zaken en problemen?

Wat moet ik doen als mijn verblijf in het buitenland heel erg tegenvalt of dat ik last heb van heimwee?
Het is heel belangrijk dat je je van te voren ook goed realiseert dat je tegenslagen kan verwachten. Je komt in een andere cultuur terecht en je laat familie en vrienden achter in Nederland. Je zal dus zeker moeilijke periodes meemaken. Daar staat echter een enorme voldoening tegenover als je doorzet.
Ga ook altijd in overleg met je trajectbegeleider. Mocht het, ondanks alle inspanning, echt niet gaan dan kan je natuurlijk altijd terugkomen. Bedenk echter wel dat je het bedrag dat je hebt ontvangen aan subsidie moet terugbetalen.

Waar kan ik terecht als er problemen zijn?
In eerste instantie ga je zelf aan de slag als er problemen zijn. Mocht het niet lukken dan is er een contactpersoon in het buitenland waar je op terug kan vallen of je neemt contact op met het Da Vinci College.
Als het zaken rondom je leerproces betreft zoek je contact met je trajectbegeleider. Heeft het met financiële zaken te maken stuur dan een mail naar het International Office.

Verzekeringen

Kan ik gebruik maken van een bemiddelingsbureau?
In een aantal landen wordt gebruik gemaakt van bemiddelingsbureaus. Dit heeft als voordeel dat ze
veel werk verrichten ter plaatse en verantwoordelijkheid op zich nemen. De kosten hiervoor lopen uiteen. Als je kiest voor een stage via een bemiddelingsbureau zijn de kosten voor jezelf.

Moet ik mijn vlucht zelf regelen?
Ja, die regel je zelf. Je gaat daarbij uit van de goedkoopste optie en je mag maximaal 20 kg bagage meenemen. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het subsidiefonds.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.