Contactpersonen

International Office

Ga je op stage of op werkbezoek in het buitenland dan moet er van alles geregeld worden. Hoe vind je een goede en betrouwbare stageplaats? Zijn er subsidies waar je gebruik van kunt maken en hoe kom je aan woonruimte in het buitenland? Allemaal vragen waar je contactpersoon voor internationale zaken binnen je domein en het International Office van het Da Vinci College jou bij kunnen helpen. We helpen je graag met alle administratieve en financiële zaken. Uiteraard beschikken we over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk waarmee samengewerkt wordt om ervoor te zorgen dat je stage een onvergetelijke en leerzame ervaring wordt.

International office:

André Schoonhoven hoofd International Office – coördinatie KA2 projecten aschoonhoven@davinci.nl
Fiona Alwayn coördinatie KA1 projecten falwayn@davinci.nl
Myrna Seepers project assistent io@davinci.nl

Contactpersonen per sector:

Gezondheidszorg & Welzijn Jolanda van de Lagemaat internationaliseringzw@davinci.nl 
Techniek & Media DZHF Martin Borsje mborsje@davinci.nl
Techniek & Media A&D Youssef Aitikne yaitikne@davinci.nl 
Techniek & Media ICT Giany Kuwas gkuwas@davinci.nl 
Techniek & Media ICT Chantal Touw ctouw@davinci.nl
Economie & Ondernemerschap Andrea van der Kieft avanderkieft@davinci.nl
Participatie Cor Hordijk chordijk@davinci.nl
Participatie Petra Korf pkorf@davinci.nl

Contactformulier

Don't fill in this field:
  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.