Specialistenopleiding Technisch Leidinggevende

In november 2020 starten we met de eenjarige specialistenopleiding Technisch Leidinggevende. Deze bbl-studie is geschikt voor ambitieuze professionals werkzaam in de mobiliteit, bouw, metaal, installatie-of elektrotechniek. De 12 modules in deze studie bereiden voor op een vervolgstap in de loopbaan.

De opleiding levert inzicht in eigen handelen en voorziet in een complete set aan kennis en vaardigheden gericht op:

  • het opstellen van een projectplan
  • het toepassen van leiderschapsstijlen
  • het organiseren en leiden van werkoverleg
  • projectbegeleidingssystematiek
  • het creëren en beïnvloeden van groepsdynamiek
  • het toepassen van begeleidings- en coaching vaardigheden

Deelnemers starten met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en worden getraind op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en vakinhoudelijke kennis.

Bekijk hier de brochure voor meer informatie