Schoolpsycholoog Elly van Mechelen doet een boekje open

Elly van Mechelen licht verschillende punten toe over haar werk als schoolpsycholoog.

Schoolbreed werken

De schoolpsycholoog bevindt zich op de grens van zorg en onderwijs. De afgelopen 5 jaar heb ik tijdens het uitvoeren van mijn functie als schoolpsycholoog ervaren hoe groot de meerwaarde is van mijn onderwijskennis. Door tijdig een interventie in te zetten kan en wordt schooluitval zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens de gesprekken die gevoerd worden wordt de studieloopbaan niet uit het oog verloren. Het begrijpen hoe een opleiding in elkaar zit en wat het onderwijs vraagt is hier een pre.

Psycho-educatie
Steeds meer docenten vinden hun weg met specifieke vragen over verschillende psychische problematieken. Het begrijpen waarom iemand soms even niet functioneert, maakt het begeleiden net iets makkelijker voor de studieloopbaanbegeleider. De student zelf heeft baat bij kennis over hetgeen wat maakt dat zijn welzijn stagneert. Kennis is wetenschap en daar kan men naar handelen. Inzicht maakt dat er soms maar een paar gesprekken nodig zijn om weer verder te kunnen.

Doel inzet schoolpsycholoog
Het snel signaleren maakt dat de student minder kans heeft de school voortijdig te verlaten. De vindplaats ‘school’ is een relatief veilige plaats voor de student wat maakt dat men eerder bereid is hulp te vragen. In de praktijk blijkt dat de drempel om naar de schoolpsycholoog te gaan relatief laag is.

Wat mag men verwachten van de schoolpsycholoog?
Wat begon als een pilot heeft inmiddels de contouren aangenomen van professionele hulpverlening. Interventies  kunnen worden ingezet wanneer de student last heeft van bijvoorbeeld stemmingswisselingen, milde depressie, angst of trauma.  Enkelvoudig trauma is goed te behandelen met EMDR  (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) en is zeer geschikt voor kortdurende behandeling. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, motiverende gesprekvoering, affect tolerantie en meer. Het streven is het aantal gesprekken niet meer dan 6 te laten zijn. Soms heeft de student meer nodig dan wordt opnieuw gekeken of het haalbaar is nog een serie van 6 gesprekken te voeren.

De schoolpsycholoog heeft een ‘brugfunctie’ tussen student en externe hulpverlening, zoals huisarts of ggz-instelling, om sneller de hulpstroom op gang te brengen. Onderwijs en hulpverlening kunnen daardoor makkelijker op elkaar afgestemd worden.

Cijfers en getallen
Afgelopen schooljaar (2014-2015) hebben er 77 studenten in totaal 310 gesprekken gevoerd. De verwachting is dat dit schooljaar de aantallen iets zullen toenemen, er lijkt een lichte stijging waarneembaar bij studenten met depressieve klachten. De laatste maanden van het jaar 2015 is er een stijging gezien van spoeddoorverwijzingen naar sGGZ (specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg). De driehoek student, huisarts en schoolpsycholoog  hebben ervoor kunnen zorgen dat de wachttijden voor sGGZ aanzienlijk korter waren dan normaal.

Hoe verloopt een aanmelding voor de schoolpsycholoog?
Aanmeldingen gaan via de zorgcoördinator. De studieloopbaanbegeleider kan via een aanmeldingsformulier kenbaar maken dat er extra hulp nodig is. De zorgcoördinator bepaalt of er een doorverwijzing plaatsvindt. De gesprekken worden in de regel gevoerd op het Leerpark (gebouw Bianco en Marrone) waar ook studenten van andere locaties terecht kunnen. Daarnaast is er tweewekelijks een dagdeel spreekuur op de locatie Patersweg.

Klik hier voor de startnotitie uit 2010 die Elly heeft gebruikt als uitgangspunt voor deze omschrijving van het werk van een schoolpsycholoog.

Bel ons Mail ons