Samenwerkingsverbanden VO Dordrecht en Noordelijke Drechtsteden

Op 8 oktober j.l  vond de eerste gezamenlijke  bijeenkomst plaats van twee samenwerkingsverbanden Vo Dordrecht en Noordelijke Drechtsteden. In het gebouw van de Lage waard hebben decanen en vertegenwoordigers van het mbo met elkaar besproken waar ze het komende jaar met elkaar aan willen werken. Kennisdelen delen over ontwikkelingen in Lob en hierover afspraken maken met mbo scholen staan hoog op de verlanglijstjes.

Loud Mommersteeg  van het Leerwerkloket hield een verhaal over de betekenis van  het leerwerkloket voor leerlingen van het vo en Julia Stobbelaar heeft de stand van zaken rondom Intergrip doorgenomen.

Volgende bijeenkomst is op donderdag 11 februari 2016 op het Da Vinci College locatie Leerpark

Bel ons Mail ons