Samen bouwen aan de toekomst

Beste collega’s,

In de nieuwjaarstoespraak hebben Marloes en ik verteld over ons voornemen om voor de zomervakantie een nieuw strategisch beleid te ontwikkelen voor de komende jaren. Ook hebben we daaraan gekoppeld dat we stappen zullen zetten met de vernieuwing van de inrichting van onze organisatie.  

Bij beide willen we jullie nadrukkelijk betrekken. Dat doen we onder andere door een aantal “onderwijscafés” te organiseren in Dordrecht en Gorinchem.  Tijdens die bijeenkomsten willen we samen met jullie en met studenten aan de hand van nader te bepalen thema’s van gedachte wisselen, jullie opvattingen horen en deze gebruiken als inhoudelijke input.

Save the dates:
Dordrecht               : 27 januari, 18 februari, 9 maart
Gorinchem              : 3 februari, 4 maart
Tijd                            : 18.00 – 20.00 uur                                 

Nadere informatie over de inhoud en de organisatie van de onderwijscafés volgen in de komende e-zine.

Marloes en Peter

Bel ons Mail ons