Salarisverhoging 2015

Loonmaatregelen

De gesloten uitvoeringsovereenkomst is een direct gevolg van de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 2016. Deze is bovensectoraal afgesloten tussen het kabinet en de werkgevers en vakbonden in de overheids- en onderwijssectoren. 

De in dit akkoord afgesproken loonstijging voor 2015 zal op basis van de uitvoeringsovereenkomst als volgt aan de werknemers in het mbo worden toegekend:

- 0,8% loonstijging per 1 januari 2015;
- 1,25% loonstijging per 1 september 2015;
- eenmalig €500 bruto per fte voor werknemers die op 30 september 2015 in dienst waren.

Deze salarismaatregelen worden met terugwerkende kracht uitbetaald in november 2015.

Bel ons Mail ons