Restafval wordt vanaf 1 oktober in 4 stromen ingezameld. Wat betekent dat voor jou?

Da Vinci College heeft een Europese aanbesteding restafvalstoffen gehouden waarbij er is gegund aan SITA. Bij de aanbesteding is aandacht besteed aan afvalscheiding. Vanaf 1 oktober zullen in onze eigen panden, Leerpark, Duurzaamheidsfabriek, Media, Azzurro, Patersweg en Mollenburgseweg de restafvalstoffen in 4 stromen worden ingezameld t.w. papier/karton, gft, plastics en restafval. Daar waar nodig zal maatwerk worden toegepast zoals in de keukens en praktijkruimten.

Ook zal er aandacht worden besteed aan het terugdringen van de restafval component door met leveranciers in gesprek te gaan en afspraken te maken over verpakkingen en emballage.

Als Da Vinci College leveren we hiermee een besparing van grondstoffen en energie en wordt het milieu minder belast.

Wat betekent dit in de praktijk?

De ‘ronde’ afvaltonnen in de kantines en koffiecorners worden vervangen door milieumodules met sorteermogelijkheid. Bij de werkplekken van het personeel verdwijnen de prullenbakken, de papierbakken blijven staan. In de onderwijsruimten blijven zowel de prullenbakken als de papierbakken gehandhaafd.

Bel ons Mail ons