Remedial Teaching

Zou je hulp willen hebben bij het leren? Kun je je moeilijk concentreren? Vind je de lessen te snel of juist te langzaam gaan?
Heb je problemen met bijvoorbeeld:
- lezen & schrijven
- spellen
- rekenen
- leren en studeren.

Word je in je opleiding gehinderd door:
- dyslexie
- ADHD
- PDD-NOS
- of andere leerbelemmeringen?  

We willen je graag helpen!

1. Ga naar de trajectbegeleider van je opleiding
2. bespreek je problemen en kijk of je er samen uitkomt.

Is dat niet het geval of denken jullie dat er extra hulp nodig is, dan kan de trajectbegeleider jou doorverwijzen naar het Servicecentrum.

Wie zijn de remedial teachers?
- Ron van Rijn
- Martin Westenberg
- Mieke Bakker

Waar vind je de remedial teachers?

RT-groep Da Vinci College
Servicecentrum, gebouw Bianco, kamer B.0.16
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht
Telefoon 088 657 20 25
Fax 088 65720 30

mr@davinci.nl

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.