Regeling stimulering gedeeltelijk vertrek medewerkers van 60 jaar en ouder

Tegelijkertijd vindt een deel van de oudere collega’s het zwaar om op oudere leeftijd nog steeds ‘vol gas’ te moeten geven. Omdat specifieke faciliteiten voor ouderen zijn afgeschaft, moeten oudere collega’s dan kiezen om  maar minder te gaan werken maar dat blijkt  in de praktijk  vaak financieel niet haalbaar.

Het Da Vinci College heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst over dit dilemma en heeft onlangs van de Belastingdienst toestemming gekregen om ouderen die minder willen gaan werken financieel tegemoet te komen. 

Door met een vertrekvergoeding gedurende de periode tot de AOW leeftijd het (deeltijd) ABP keuzepensioen aan te vullen, is het inkomensverlies minder en kan het wél haalbaar zijn om korter te gaan werken.

Doordat oudere collega’s de laatste jaren voor hun pensioen minder gaan werken, komt daarmee formatieruimte vrij die wordt herbezet door jonge collega’s.  Op die manier kunnen we jonge collega’s behouden en zelfs gaan aantrekken.

De regeling snijdt dus aan 2 kanten; enerzijds bieden we de oudere collega’s de mogelijkheid om gezond en vitaal door te kunnen blijven werken tot hun AOW leeftijd , tegelijkertijd creëren we ruimte om jonge mensen binnen te halen. De regeling is budgetneutraal, het Da Vinci ‘verdient’ niets aan de regeling.

We hebben dit concept uitgewerkt in een tijdelijke regeling stimulering  gedeeltelijk vertrek . De OR heeft hiermee ingestemd.

Meer weten over deze regeling? , klik hier of neem contact op met John Braspenning van HRM, 078-6572625/06-22964807