Regeling gedeeltelijk vertrek 60 jaar en ouder nog aantrekkelijker!

Net voor de zomervakantie hebben we in samenwerking met de OR een regeling 'stimulering gedeeltelijk vertrek medewerkers van 60 jaar en ouder' gemaakt.

Het Da Vinci College en de OR vinden het zorgelijk dat een deel van de oudere collega’s het niet meer trekt om tot hun verhoogde AOW-leeftijd volle bak door te (moeten) blijven werken én dat er tegelijkertijd nauwelijks ruimte meer is om jonge mensen binnen te halen.

De kracht van onze regeling is dat oudere collega’s die voelen dat het werk een te zware belasting wordt in de laatste jaren voor hun pensioen de mogelijkheid krijgen eerder gedeeltelijk te stoppen en dat de daarmee vrijkomende formatieruimte wordt herbezet door jongere collega’s. 

Het Da Vinci College en de OR zijn ervan overtuigd dat deze regeling de oudere collega’s gaat helpen om vitaal de AOW-eindstreep te halen én toch ook jonge mensen binnen te halen.

Om die reden hebben we besloten de regeling 'stimulering vertrek medewerkers van 60 jaar en ouder' NOG AANTREKKELIJKER te maken door als werkgever nog eens extra te investeren in de regeling. Het Da Vinci College maakt geld vrij om de salarisdoorbetaling over het deel dat mensen ontslag nemen op te hogen van 30% naar 40%.

Dit geldt voor alle medewerkers die al gebruik van de regeling hebben gemaakt, in de pipeline zitten dan wel overwegen in de toekomst gebruik te maken van de regeling.

Als een medewerker van 60 jaar en ouder m.b.v. de regeling gedeeltelijk ontslag neemt, betaalt Da Vinci 40% van het salaris door over het deel dat men ontslag neemt!