Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Da Vinci College. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. J.A. van den Bos (voorzitter)
  • Mw. J. van Doorn – Stuurman (secretaris)
  • Dhr. J.L. Klompenhouwer
  • Mw. M.A. Spaans – den Heijer
  • Dhr. M. Çelik
  • Dhr. M.J. Janssen
  • Dhr. D.J. Schrijer

De raad van toezicht is bereikbaar via de bestuurssecretaris de heer W. van Doornik (bestuurssecretariaat@davinci.nl of 088- 657 21 86)