Project LOB gelijke kansen

Helaas hebben, door voorkeuren en vooroordelen niet alle jongeren in Nederland dezelfde kansen. Om die reden is landelijk binnen het mbo het project LOB gelijke kansen gestart. Het project richt zich op het ondersteunen van scholen bij het verbeteren van hun LOB-beleid, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan de kansengelijkheid van jongeren. Hierbij richt het project zich op alle loopbaancompetenties, maar met name op de competenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing.

Da Vinci College neemt met het team ICT-beheer deel aan dit project met een looptijd van twee jaar. De doelgroep waarop onze school zich richt is drieledig: jongeren met een migratieachtergrond, jongeren met een sociaal zwakke achtergrond en jongeren met gedragsproblematiek. De projectgroep is onder andere aan de slag gegaan met lezingen met betrekking tot stagediscriminatie voor docenten, workshops in omgaan met stereotypen voor zowel docenten als studenten, kennisdeling, het ontwikkelen van een LOB leerlijn en een mini loopbaan lab. Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Nilufer Sönmezer: 06-51788706 of nsonmezer@davinci.nl.