Presentatie en vervolg bijeenkomst Parijs

De bijeenkomst werd geleid worden door Maarten van de Donk van het bureau RadarAdvies. RadarAdvies is expert op het gebied van Radicalisering en de preventie hiervan. Hij startte de bijeenkomst  met een presentatie waarin hij  de gebeurtenissen in Parijs in een bredere context plaatste. Zijn presentatie is toegevoegd. Daarna zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over de situatie in Parijs en over radicalisering. De focus van het gesprek lag op hoe wij hier als school mee om kunnen of zouden moeten gaan.

Naar aanleiding daarvan hebben we afgesproken om met een klankbordgroep nog wat dieper in te gaan op de concretisering daarvan. Deze vindt plaats op 8 december om 13.00 uur.  Stuur even een berichtje aan Myrna Seepers als daar bij wilt zijn.

Mocht je of je team behoefte hebben aan een training of workshop over dit onderwerp laat dit dan weten aan Wim van Tol.

Bel ons Mail ons