Positive behaviour support bij Entree opleidingen

Respect en aandacht

Om een optimale leeromgeving te creëren voor studenten, werken de Entree opleidingen met Positive Behaviour Support (PBS). Deze aanpak zorgt voor een veilig schoolklimaat door wederzijds respect en veel positieve aandacht voor wat goed gaat.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

PBS gaat ervan uit dat gewenst gedrag aan te leren is door duidelijke verwachtingen over welk gedrag nu eigenlijk belangrijk is. Als duidelijk is wat er van je wordt verwacht, is het veel gemakkelijker daaraan te voldoen. Die gedragsverwachting wordt positief geformuleerd, dus niet in termen van wat docenten níet willen zien bij hun studenten. Gewenst gedrag belonen de docenten met complimenten. Het motto: alles wat positieve aandacht krijgt, groeit!

Gedragsverwachtingen

Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn de belangrijkste waarden voor de Entree opleidingen. Vanuit deze waarden heeft het team een aantal gedragsverwachtingen opgesteld. Bij binnenkomst en vertrek wordt er verwacht dat studenten, docenten en andere collega’s elkaar groeten. Dit creëert een prettige en respectvolle sfeer op school. Een tweede gedragsverwachting is ‘Wij leren en spreken Nederlands’. Hierdoor is er een heldere en prettige communicatie tussen studenten en docenten. Vanuit de waarde verantwoordelijkheid gaan docenten ervan uit dat de studenten de benodigde materialen voor de les bij zich hebben. ‘Wij gooien onze rommel in de prullenbak’ is een gedragsverwachting voor de waarde Veiligheid. Het resultaat is een schone en veilige schoolomgeving.