Subsidieprojecten

Het Da Vinci College werkt met diverse partners samen in subsidieprojecten. Dit gebeurt in meerdere vormen, zoals een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), publiek-private samenwerkingen (PPS) en EFRO-projecten (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Heeft u vragen over onze subsidieprojecten? Neem dan contact op.

EXAM 4.0

Subsidieprojecten Da Vinci College

The Excellent Advanced Manufacturing 4.0 - EXAM 4.0 project aims at setting up five European regional Skills Ecosystems that bring together VET/HVET centres, companies, policy makers and the individual (student, learner, job seeker…) in order to identify and define future skills needs in the Advanced Manufacturing (AM onwards) sector.

Project partners

  • Da Vinci College, the Netherlands
  • 10XL, the Netherlands
  • DHBW, Duale Hochschule Baden-Württember, Germany
  • AFM, Machine Tools Manufacturers’ Association of Spain
  • Curt Nicolin Gymnasiet, Sweden
  • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika Eta Kultura Saila: Tknika and CIFP Miguel Altuna LHII

Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeIn het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ werkt het da Vinci College samen met 13 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggestuurde biobased onderwijsprogramma’s op middelbaar, hoger én universitair niveau en aan betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

De biobased economy, waarin biomassa de rol overneemt van fossiele brand- en grondstoffen, biedt kansen voor economische groei in Vlaams-Nederlandse grensregio. De komende vijf jaar ontstaan er in deze regio alleen al zo'n 5000 banen in de biobased economy. De kennis en vaardigheden van de huidige werknemer in de industrie schiet echter nog te kort om de groeipotentie te benutten en de nieuwe banen kunnen nog niet vanuit het onderwijs ingevuld worden. Daarbij vormt zowel het aantal studenten als de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een knelpunt.

Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende cofinanciers.

Europees Sociaal Fonds

Het Da Vinci College voert projecten uit die mede gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds. Een voorbeeld is Game Set Match, een samenhangend programma voor jongeren die gericht begeleid worden ‘op het werk’. Naast de extra ondersteuning gedurende het scholingstraject vindt er matchmaking plaats gericht op toeleiden naar en vinden van werk. Ook vindt er nazorg plaats voor zowel de jongere als de werkgever in de beginfase van het werk. Looptijd: januari 2017 tot en met december 2018.

PPS-project Verbrandingsmotoren

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een nieuwe beroepsopleidende leerweg voor de branche, gegeven in de Duurzaamheidsfabriek.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV), lidbedrijven zoals Pon Power, Kemper & van Twist, Wärtsilä en middelbare scholen in de Drechtsteden

CIV-project Met maritieme techniek naar de top!

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeMeer innovatiekracht en grotere toestroom van gekwalificeerde medewerkers in de maritieme sector, met name in de scheepsbouwsector en de opleidingsinfrastructuur in de regio.

Wie doen mee?

O.a. het Da Vinci College, het Scheepvaart en Transport College (STC), Damen Shipyards Group, VAF Instruments, Stichting A+O Metalektro en de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT)

PPS-project Masterplan Metaal, Elektro en Installatietechniek (MEI)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een permanent netwerkplatform voor bedrijfsleven en onderwijs, realiseren van regioprofielen, een begeleidingssystematiek en doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, de roc’s Zadkine, Albeda College, ROC Mondriaan, ID College en brancheorganisaties met hun lidbedrijven

CIV-project Energie

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeVernieuwing van opleidingen op basis van hybride onderwijs in de Duurzaamheidsfabriek, inspelen op de vraag vanuit bedrijven, realiseren van het Energie Transitie Huis.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College en bedrijven die betrokken zijn bij de Duurzaamheidsfabriek

PPS-project Smart Technology

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeOntwikkeling van een module Smart Technology voor ICT-studenten en studenten van diverse technische opleidingen.

Wie doen mee?

O.a. het Da Vinci College, ID College, gemeenten en bedrijven in de regio’s van de beide scholen

PPS-project Waterroute

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeRealiseren van een kennis- en opleidingsinfrastructuur voor de watersector om zo het imago van de regionale watersector een impuls te geven en meer studenten aan te trekken voor de sector.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, AOC Wellant College, Waterschap Rivierenland, BlauwZaam, School en Bedrijf, Hogeschool Inholland, WHIM, Binder, Urban Green, BSI, Verheij Integrale groenzorg, Verkuil & Moree buitenruimtespecialisten

EFRO-Project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeMet de inzet van robotica oplossingen bedenken om het bouwen van schepen en de voortstuwingstechnieken van schepen sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, Valk Welding, Scheepswerf Slob, Machinefabriek De Waal

Project Toptechniek in Bedrijf (TiB)

Subsidieprojecten Da Vinci CollegeCreëren van meer instroom in de technische opleidingen door een goede voorlichting en extra praktijkscholing voor docenten.

Wie doen mee?

Het Da Vinci College, regionaal bedrijfsleven