Hier staan wij voor

Missie en kernwaarden

MISSIE

Wij verzorgen onderwijs dat onze studenten en medewerkers inspireert tot persoonlijke en professionele groei en dat door realistische opdrachten uit het bedrijfsleven bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving en de economische ontwikkeling van onze regio.

ACTUEEL, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG ONDERWIJS

Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving van onderling respect en verdraagzaamheid. We stemmen ons onderwijs af op de leervragen van studenten en de behoeften van het regionale bedrijfsleven. Door deze realistische opdrachten is ons onderwijs actueel, innovatief en hoogwaardig en leveren we een actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van onze regio. Voor onze studenten creëren we een kansrijke positie op de arbeidsmarkt, een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en een volwaardige maatschappelijke participatie.

KERNWAARDEN

Betrokken
Wij kennen onze studenten, verdiepen ons in hun mogelijkheden en spannen ons samen met hen in het beste uit hun talenten te halen. We stimuleren onze studenten medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun leerprocessen. We betrekken ook hun ouders hierbij.

Ambitieus
We werken samen met het bedrijfsleven om leren in de praktijk te optimaliseren. Samen zorgen we voor voldoende goed geschoolde arbeidskrachten. Wij dragen met ons onderwijs bij aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken en aan innovaties in de regio. Samen met het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs realiseren we krachtige doorlopende leerlijnen.

Professioneel
Onze docenten nemen als professionele teamspelers verantwoordelijkheid voor het succes van hun studenten. Ze zetten zich in hun studenten te vormen tot burgers met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij investeren in de kennis en vaardigheden van onze docenten op het gebied van pedagogiek, didactiek en actuele vakdeskundigheid. We vertalen de ontwikkelingen in de maatschappij, bij bedrijven en instellingen naar de praktijk van de opleidingen.