Minister Slob zet bedrijfsschool Tibo-Veen “aan”

Op maandag 1 oktober opende minister Slob de nieuwe bedrijfsschool van Tibo-Veen b.v. . Hij zorgde met zijn openingshandeling, die met veel licht, lucht en geluid gepaard ging, dat de bedrijfsschool officieel in gebruik genomen werd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst was er volop aandacht voor elektro- en installatietechniek. En dat is hard nodig, want er is een grote behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. In de nieuwe bedrijfsschool bundelen Tibo-Veen, het Willem van Oranje College en het Da Vinci College de krachten.

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs moeten samen echt durven kiezen voor techniekonderwijs om er een succes van te kunnen maken, aldus minister Slob.

De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs was enthousiast over de goede samenwerking tussen Tibo-Veen en de scholen. Hij benadrukte dat er voor gewaakt moet worden dat het vlammetje dat bij jongeren brandt voor de techniek ook echt blijft branden. Daar ligt een taak voor de scholen, het bedrijfsleven maar ook voor de overheid.

De minister zag leerlingen uit het basisonderwijs en het  VMBO aan het werk. Daarnaast lieten ook de leerling monteurs van Tibo-Veen, die momenteel een MBO opleiding volgen, zien wat zij in hun mars hebben.

Het Willem van Oranje College gaf bij monde van docent Ronald Numan aan dat het voor scholen steeds belangrijker wordt om de blik naar buiten te richten om zo het onderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk. Een bedrijfsschool is daarbij onmisbaar geworden. In een omgeving waar realistische situaties worden nagebootst, krijgen leerlingen de kans om te werken volgens de laatste stand van de techniek.

Die actualiteit van leerfaciliteiten vindt ook het Da Vinci College erg belangrijk. Domeinleider Ron Tuin: “Het is onze taak om goede vakmensen op te leiden voor de regio. Dat doen wij samen met bedrijven. Als Tibo-Veen investeert in een nieuwe bedrijfsschool, dan dragen wij daaraan bij door mee te investeren in leermiddelen. Voor de nieuwe bedrijfsschool hebben wij bijvoorbeeld twee nieuwe meettafels aangeschaft. De nieuwe practicum omgeving zorgt voor een aantrekkelijke verbreding in de praktijklessen van onze mbo-studenten. Kijkend naar het belang van een doorlopende leerlijn, is het ook goed voor de regio dat vmbo-leerlingen, hier op een veilige manier aan de slag kunnen met elektrotechnische opdrachten en enthousiast worden voor techniek.

Jan Blijenberg, adjunct-directeur van Tibo-Veen benadrukt dat de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven steeds belangrijker wordt. “Wij hebben goed opgeleide medewerkers nodig om aan de toenemende vraag naar technische installaties te voldoen. De complexiteit van de werkzaamheden neemt snel toe.

Daarom investeren wij als Tibo-Veen fors in onze bedrijfsschool. Voor de oplossing van veel vraagstukken zoals verduurzaming en digitalisering geldt: Het begint bij techniek, het begint bij ons. Daar hoort ook geld van de overheid bij. Het is goed dat de bezuinigingen op de subsidieregeling praktijkleren (BBL) voorlopig van tafel zijn, maar daarmee zijn we er nog niet. Wij doen een beroep op de minister om te voorzien in een toereikend budget voor de lange termijn”.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.