Eerste bijeenkomst met praktijkopleiders hbo ICT

In september is een nieuwe lichting studenten gestart met de populaire opleiding hbo ICT. HBO Drechtsteden verzorgt deze opleiding in Gorinchem. Een belangrijke rol in deze opleiding is weggelegd voor de praktijkopleiders. Dit zijn de begeleiders in de bedrijven waar de ICT-studenten werken. Donderdag 27 september was de eerste bijeenkomst met de eerstejaars studenten, de praktijkopleiders uit het bedrijfsleven en de docenten van de opleiding hbo ICT. Ook de tweedejaars studenten hadden 27 september een soortgelijke bijeenkomst met hun praktijkopleiders. Inhoud van de bijeenkomst: introductie van de opleiding en het leerwerkplan bespreken.

Studenten hbo ICT in Gorinchem combineren een baan met de studie. HBO Drechtsteden werkt intensief samen met het regionale bedrijfsleven om de ICT’ers op te leiden tot ICT-professionals op hbo-niveau. De praktijkopleiders hebben een actieve rol bij de beoordelingen van toetsen en examens. De studenten krijgen theorielessen met daaraan gekoppeld opdrachten die ze in het bedrijf uitvoeren waar ze werken. Docent Peter Snoek vertelt: “Het is belangrijk dat we weten wat we van elkaar verwachten en waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Als de opzet van de opleiding duidelijk is, werkt het voor alle partijen overzichtelijk.”

Voor de praktijkopleiders is de avond informatief en een mooie gelegenheid om te netwerken met collega-opleiders. Praktijkopleider Jolis Suarez Borral van Holland Shielding Systems B.V. begeleidt studenten Nathalie Rog en Rick Jellier.

Jolis is erg enthousiast over de hbo ICT-opleiding: “De studenten doen veel ervaring op. Nathalie en Rick doen webapplicatie en support nazorg. Zij staan klanten zelf te woord. Door de begeleiding die ik hen geef, word ik me ook meer bewust van de verschillende aspecten van ons werk. Het zorgt voor bewustwording, ontleden en reflectie voor zowel de student als de begeleider.” Nathalie voegt daaraan toe dat deze manier van werken en studeren haar bewuster maakt van haar leerproces. Jolis beoordeelt de studenten ook op de werkvloer. Dat doet hij zowel voor school, maar ook voor het bedrijf.  “De opdrachten die ze van school krijgen, zijn ook de opdrachten die ze voor het bedrijf moeten doen. Zo slaan we dus twee vliegen in één klap.”

Lees hier meer over de eerste bijeenkomst met praktijkopleiders hbo ICT.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.