College van bestuur

 

Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over het Da Vinci College en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de coördinatie van de algehele gang van zaken en een verantwoorde besteding van de middelen.

Het college van bestuur bestaat uit Peter Vrancken (voorzitter) en Marloes de Vries.

Bestuur

P. H. J. Vrancken

Peter Vrancken trad in maart 2006 in dienst bij het Da Vinci College als lid van het college van bestuur. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van OCW als hoofd bestel van de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Per 1 september 2012 nam hij de voorzittershamer bij het Da Vinci College over.

Bestuur

M. de Vries

Marloes de Vries begon haar loopbaan als lid van het college van bestuur van het Da Vinci College op 1 september 2012. Voorafgaand verdiende zij haar sporen in directiefuncties bij respectievelijk het Albeda en het Zadkine, waar zij verantwoordelijk was voor diverse portefeuilles.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Da Vinci College. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. J. van den Bos (voorzitter)
  • De heer mr. J.B. Evenboer (secretaris)
  • De heer drs. R.M. de Koning
  • De heer dr. J.L. Klompenhouwer
  • Mevrouw M. Spaans – Den Heijer
  • Mevrouw J. Stuurman
  • Vacature

De raad van toezicht is bereikbaar via de bestuurssecretaris de heer C. Verburg (cverburg@davinci.nl of 088-657 2 663).
Het secretariaat van het college van bestuur is bereikbaar via 088-657 26 89.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.