Het Da Vinci College in organogram

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Da Vinci College. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies.

Lees meer over de raad van toezicht

 

College van bestuur

Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over het Da Vinci College en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de coördinatie van de algehele gang van zaken en een verantwoorde besteding van de middelen.

Lees meer over het college van bestuur