OR verkiezing, oproep

De OR verkiezingscommissie bestaande uit Wiecher de Vreeze en Kees Verburg is druk bezig om de verkiezingen van de nieuwe zittingsperiode van de OR voor te bereiden.

De Ondernemingsraad stelt het zeer op prijs als collega’s zich verkiesbaar stellen voor de volgende zittingsperiode van de OR en roept je daarom op om je kandidaat te stellen. Als je je kandidaat stelt gaan we ervan uit dat je een volledige zittingstermijn van 4 jaar voor de OR beschikbaar bent.

Kiesgerechtigd zijn de collega’s die gedurende ten minste zes maanden aaneensluitend in de onderneming werkzaam zijn geweest.
Verkiesbaar tot lid van de Ondernemingsraad zijn de collega’s die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.
Benoeming tot lid van de Ondernemingsraad zal niet leiden tot uitbreiding van de benoemingsomvang van de gekozene.

Vanaf 16 maart tot en met 30 maart kun je je ‘vrij’ verkiesbaar stellen bij de verkiezingscommissie. Vakbonden zijn tot 9 maart in de gelegenheid kandidaten voor te dragen.

Meer informatie is te verkrijgen bij de verkiezingscommissie en na te lezen op de site van de ondernemingsraad https://www.mydavinci.nl/informatie2/ondernemingsraad/Paginas/default.aspx

Bel ons Mail ons