Oproep 2: controleer de belgroepen in de bijgevoegde/gekoppelde lijst

De belgroepen in het huidige systeem zijn niet actueel. Samen met de telefonistes en facilitaire dienst hebben we naar beste weten geprobeerd de belgroepen weer zoveel mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. 

Omdat we niet altijd tot in detail op de hoogte zijn van wijzigingen vragen we je te controleren of de belgroepen waar je in voorkomt of voor hoort te komen te checken en afwijkingen door te geven aan ons zodat we in de nieuwe centrale starten met een kloppend geheel. Op een regel staat eerst het groepsnummer, gevolgd door alle personeelsleden die in die groep zitten.  Je leest de belgroepentabel dus van link naar rechts. Tip, je kunt in het document je naam snel vinden door Ctrl-F in te drukken en op je naam te zoeken.

 

Voorbeeld belgroep:

Speciale nummers zoals Talencentrum en Familylearning worden niet toegekend als persoonlijk nummer maar ingesteld als belgroepnummer.  De persoonlijke nummers van de personeelsleden die b.v. bij Familylearning werken worden in een groep met het familiylearning gezet. Belt iemand op het algemene Familylearning nummer dan gaan de persoonlijke nummers van de personeelsleden over.

Belgroepenlijst: Belgroepenlijst.xls

Reacties kun je sturen naar avastenburg@davinci.nl.

Bel ons Mail ons