Onze Vitaliteit, ieders belang!

Iedereen wil graag het beste uit zichzelf halen in zowel het werk als het privéleven. Het goed voor jezelf zorgen met een goede en gezonde leefstijl is daarin het belangrijkste element. Jouw gezondheid is belangrijk, voor jezelf en voor je omgeving. De belangrijkste factor hierbij ben je uiteraard zelf.

Vitaliteit is in ieders belang.

Vitaliteit betekent letterlijk ‘levenskracht’ en is een combinatie van gezondheid met een gevoelsbeleving van geluk en succes. Gezondheid in de breedste zin van het woord is onlosmakelijk verbonden met leren, werken en jezelf ontwikkelen.

Vitale werknemers halen bijvoorbeeld meer voldoening uit hun werk, hebben een hogere motivatie en betere arbeidsprestaties en daarom zal de werkgever minder verloop en ziekteverzuim bij zijn werknemers zien. Het is dus in ieders belang om fit en vitaal te zijn en te blijven.

Bewustwording

De eerste stap is bewustwording: iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huidige en toekomstige gezondheid/vitaliteit. Om een idee te krijgen en bewust te worden hoe fit en vitaal je bent, kun je op Mydavinci de gezondheidstest starten.

 

De Da Vinci Vitaliteitsweken

Deze test is het startschot van de Da Vinci Vitaliteitsweken. De komende periode is met name bedoeld om op een laagdrempelige manier te ‘proeven’ aan de diverse mogelijkheden die er zijn om te werken aan jouw vitaliteit. Hiervoor is in samenwerking met VGZ een aantal handige tools beschikbaar op Mydavinci.
 

Elke maand zal er een ander thema centraal staan, zoals Bewegen, Ontspanning, Roken/alcohol, Voeding, Mantelzorg e.d. Binnen het desbetreffende thema krijgen medewerkers de mogelijkheid om bewust hiermee aan de slag te gaan. Onder het motto: Vitaliteit, ieders belang!

Bel ons Mail ons