Onderzoek medewerkerstevredenheid Da Vinci College 2014

Wat vind jij dat er goed gaat of beter kan bij het Da Vinci College?

Met elkaar bepalen we het succes van het Da Vinci College. We kunnen ervoor zorgen dat we nog beter gaan presteren en een nog betere organisatie worden om voor te werken. Daarvoor is het van belang dat iedereen  de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te geven. Want wie weet er beter wat er speelt op de werkvloer dan de medewerkers zelf?

Het College van Bestuur laat 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Effectory, een landelijke organisatie die daarin is gespecialiseerd. Het vorige onderzoek  heeft eind 2012 plaatsgevonden.

Het resultaat van dat MTO is binnen de domeinen en diensten besproken en naar aanleiding van de uitkomsten ervan zijn op alle niveaus verbeteracties in gang gezet.  Die variëren van aanpassingen in de klimaatregeling van de gebouwen tot themabijeenkomsten over werkdruk,  en van aanpassingen in de wijze waarop een team wordt aangestuurd tot het inzetten van laptops binnen een aantal onderwijsteams.  Dit zijn een paar willekeurige voorbeelden van een hele reeks van activiteiten die sindsdien uitgevoerd zijn.  Sommige zullen zeker effect hebben gehad, maar andere zijn wellicht minder effectief geweest.   

We zijn dan ook heel benieuwd of en op welke gebieden deze inspanningen tot uitdrukking komen in de uitkomsten van de komende enquête ( MTO 2014). De uitkomsten zullen in ieder geval voldoende informatie opleveren om in onze verbetercyclus weer aanvullende of nieuwe inspanningen te initiëren.     

Medewerking
Een hoge respons is van groot belang, niet in de laatste plaats om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken met de resultaten van 2012. Daarom verzoeken we iedereen om even tien minuten de tijd te nemen om de enquête in te vullen.

Vul de vragenlijst in!
Op maandag 3 november ontvang je via Effectory een e-mail met  daarin een directe link naar de online vragenlijst.  De anonimiteit wordt 100% gegarandeerd. Iedereen kan de vragen open en eerlijk beantwoorden. Effectory rapporteert de resultaten altijd in een groep, nooit per individu.

Hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder en waardevoller de resultaten zijn.

De resultaten en het vervolg
De uitkomsten worden vanaf januari 2015 breed bekend gemaakt en besproken binnen het management en met de medewerkers van de domeinen en/of de diensten en de ondernemingsraad.

Wij rekenen op je medewerking.

Alvast hartelijk dank daarvoor.

College van Bestuur
Marloes de Vries
Peter Vrancken

Bel ons Mail ons
Home Sluiten