Onderwijscafé: de organisatieverandering

Na het vaststellen van het strategisch beleid voor de jaren 2015-2018 is na de zomervakantie gewerkt aan de aanpassing van de organisatie van het Da Vinci College. De domeinen zijn onderdeel geworden van de sectoren. Een deel van de werkzaamheden van de centrale diensten is gepositioneerd in de sectorbureaus dichter bij de uitvoering door de onderwijsteams. De teams zijn vergroot om meer ontwikkelkracht te genereren. En de domeinleiding heeft één of twee onderwijsteams waaraan leiding wordt gegeven om de nabijheid van de leiding te versterken.  

 

Na een korte samenmatting door het College van Bestuur van de redenen voor de organisatieverandering na het vaststellen van het strategisch beleid, gaan we met elkaar in groepen van gedachten wisselen over een aantal stellingen.

 

In dit schooljaar zijn we gestart met deze ontwikkeling en we staan aan de vooravond van de volgende fase. Het is daarom belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen over wat we meenemen in die ontwikkeling en wat verder moet worden ontwikkeld om onze ambities concreet vorm te geven. Wat is er nodig van bijvoorbeeld de sectorbureaus om docenten meer te ontzorgen? Hoe kunnen we de tevredenheid van studenten versterken als het gaat over de organisatie en over de kwaliteit van het onderwijs?

 

Voorafgaand aan het onderwijscafé nuttigen we met elkaar een eenvoudige maaltijd. Om 17.30 staat het eten klaar op de vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek.

Bel ons Mail ons