Onderhandelaarsakkoord cao mbo

De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, een afwijking op de ketenbepaling voor zij-instromers, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.

De werknemersorganisaties en de MBO Raad gaan het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorleggen aan hun respectievelijke achterban. De verwachting is dat vóór 1 juli a.s. handtekeningen onder het akkoord kunnen worden gezet en de cao dan definitief is. De cao mbo geldt voor de ruim 55.000 medewerkers in het mbo en de volwasseneneducatie.

Lees het onderhandelaarsakkoord.

Bel ons Mail ons