Omleiding Professor Langeveldlaan van 26 januari t/m 24 februari

Op 26 januari 2015 start HVC op het Leerpark werkzaamheden aan het warmtenet. Daartoe wordt de Professor Langeveldlaan richting Maria Montessorilaan van 26 januari t/m 24 februari 2015 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Romboutslaan en de Dubbeldamseweg-zuid naar de Maria Montessorilaan. De bussluis wordt in die periode buiten werking gesteld. De Brandweer en de Ambulancepost blijven bereikbaar. 

Het leidingnet dat HVC nu aanlegt, loopt van het Leerpark richting Overkampweg, langs het Albert Schweitzer Ziekenhuis tot aan de kruising Kapteynweg/Galileïlaan. De werkzaamheden beginnen met de voorbereidingen van een boring onder de N3 en het intrekken van een warmteleiding. De boring wordt medio februari 2015 uitgevoerd. Daarna wordt deze leiding aangesloten op de warmteleiding die HVC in 2014 op het Leerpark heeft aangelegd.

Warmtenet Dordrecht
Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. Hierdoor kan de CO₂ uitstoot met een flinke hoeveelheid gereduceerd worden. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen. Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.

 

Meer informatie

Meer informatie over het warmtenet Dordrecht vindt u op www.warmtenetdordrecht.nl. Vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl of voorleggen aan de klantenservice van HVC, tel 0800 482 3637. Via het e-mailadres kunt u zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het warmtenet Dordrecht.

 
   

Over HVC
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland). HVC richt zich – behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement – sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. HVC heeft geen winstoogmerk en streeft naar een optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monic van Eerden, woordvoerder HVC,
tel.: 072 54 11 311, e-mail: m.vaneerden@hvcgroep.nl

Bel ons Mail ons